Tiilikokoihin muutoksia

Tiilikokoihin muutoksia

Suomen Tiiliteollisuusliitto vastaa tiilen kysynnässä tapahtuneisiin muutoksiin yhtenäistämällä Suomessa valmistettavien tiilien kokoluokituksia vuoden 2016 aikana.

Muutokset toteutetaan kahdessa osassa

1. NRT-tiilet (270x130x75 mm) poistuvat valikoimasta välittömästi 15.4.2016 punaista väriä lukuun ottamatta.

Punaista NRT-tiiltä valmistetaan edelleen hormikäyttöön.

2. Tiilikokojen RT85 (285x135x85 mm) ja MRT85 (285x85x85 mm) poistuvat valikoimasta vuoden 2016 loppuun mennessä.

Korvaavat tiilikoot ovat

Poistuvat NRT ja RT85, uusi koko RT75 (285x135x75 mm)

Poistuva MRT85, uusi koko MRT75 (285x85x75 mm)

Muut tiilenvalmistajien kokoluokat säilyvät ennallaan.

Muutos vaikuttaa ensisijaisesti uusiin, suunniteltaviin tiilikohteisiin. Jo käynnistyneiden rakennushankkeiden osalta poistuvia tiilikokoja on saatavissa noin vuoden siirtymäjakson ajan valmistuksen päättymisestä.

Tiilituotanto kehittyy vastaamaan kysyntää

Viime vuosina matalien tiilikokojen suosio on merkittävästi kasvanut. Matalamman korkeuden ansiosta pyrimme vastaamaan yhä paremmin nykyisiin julkisivutrendeihin. Uskomme, että muutoksen myötä tiilenvalmistajat voivat palvella suunnittelijoita ja rakentajia entistä joustavammin ja varmistaa laadukkaiden, kotimaisten tiilituotteiden saatavuuden myös jatkossa.

Kokomuutoksen vaikutus neliömenekkiin

RT85-kokoluokassa neliömenekki kasvaa 35 tiilestä 39 tiileen 15 mm saumalla laskettuna.

NRT-kokoluokassa menekki puolestaan laskee 42 tiilestä 39 tiileen.

Suomen Tiiliteollisuusliitto ry