Koti tiilestä

Oman kodin suunnittelussa lähtökohtana on yleensä turvallisuus ja pitkä käyttöikä. Talon tulee kestää ilmaston ja asumisen rasitukset useiden sukupolvien ajan. Tämä taataan hyvällä suunnittelulla ja kiinnittämällä erityistä huomiota rakentamisen laatuun.

 

Tiili kestää aikaa ja elämää

Tiesitkö, että tiili on yksi maailman vanhimmista ja eniten käytetyistä rakennusmateriaaleista? Se soveltuu julkisivujen ohella myös väliseinien ja pientalorunkojen rakentamiseen. Poltetusta savitiilestä tehty talo on kestävä, huoltovapaa ja energiaa säästävä.

Rakentajan kannattaa julkisivuamateriaalia valitessaan aina kiinnittää huomiota materiaalin elinkaareen ja huoltokustannuksiin. Vaikka julkisivun osuus rakentamisen kokonaiskustannuksista on vain muutama prosentti, se on rakennuksen näkyvin osa. Täystiilitalo ja tiiliverhoiltu talo kestävät hyvin maamme vaihtelevia sääolosuhteita. Pinta tarvitsee huoltoa hyvin vähän, jos ollenkaan.

 

Tiilitalo on terveellinen asua, koska tiili hengittää ja pitää huoneilman kosteustasapainon miellyttävänä. Turvallisena luonnonmateriaalina tiili kuluu pintamateriaalien joukossa parhaaseen M1-luokkaan.

Tiili on kautta historian myös ylivoimaisesti eniten käytetty tulisijojen ja piippujen rakennusaine.

Arvostettu ja kaunis verhousmateriaali

Tiili on kaunis materiaali sellaisenaan, mutta sen monipuoliset väri- ja ladontavaihtoehdot suovat tänä päivänä mahdollisuuden entistä yksilöllisempään visuaaliseen ilmeeseen ja sisustuksellisiin ratkaisuihin.

Tiilinen julkisivu ja sisäseinä voidaan pinnoittaa monin eri tavoin. Mikäli tiilikuvio halutaan jättää näkyviin, voidaan seinä maalata tai slammata sementtipohjaisella laastilla. Tasainen sisäpinta puolestaan saadaan, kun tiiliseinä tasoitetaan ensin ja sitten esimerkiksi maalataan tai tapetoidaan.

Täystiilitalo

Täystiilitalo on turvallinen ja terveellinen valinta

Aidosta poltetusta tiilestä tehty ulkoseinä on rakenteeltaan yksinkertainen ja toimiva. Massiivinen tiilirunko tasaa tehokkaasti ulko- ja sisäilman lämpötilan vaihteluita. Talvella täystiilitalo on lämmin ja vedoton, kesällä puolestaan sopivan viileä. Tiiliseinä tasaa myös sisäilman kosteuden vaihteluja, ja pitää huoneilman miellyttävänä kaikkina vuodenaikoina.

Millainen on sopivan tiivis talo? Kun kodin rakenteena on tiili-lämmöneriste-tiili, ei riittävän tiiveyden aikaansaamiseksi tarvita erillistä höyrynsulkua. Selkeä rakenne minimoi rakennusvirheet. Koska lämmöneriste kiertää yhtenäisesti talon ympäri, vältytään myös energiaa haaskaavilta kylmäsilloilta. Lämmöneristeeksi voidaan valita rakentajan toiveiden mukaan yhtä hyvin villa kuin solumuovieristekin. Lisäksi energiatehokkuusluokka on vapaasti valittavissa, määräykset täyttävästä aina passiivirakenteeseen asti.

Tiili on erinomainen valinta allergikoille. Poltetusta tiilestä ei erity sisäilmaan vaarallisia kaasuja eikä höyryjä. Monet valitsevatkin täystiilitalon juuri sen turvallisuuden ja hyvän sisäilman laadun vuoksi. Poltettu tiili kuuluu turvallisena luonnonmateriaalina pintamateriaalien parhaaseen M1-päästöluokkaan.

Poltetun tiilen korkeat lujuusarvot mahdollistavat yksilöllisen ja joustavan talosuunnittelun. Erilaiset muoto- ja kaaritiilet mahdollistavat kaarevien ja monimuotoisten rakenteiden toteuttamisen. Tiilirakennetta voidaan haluttaessa elävöittää käyttämällä erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Täystiilirakenne on myös ääneneristävyydeltään erinomainen. Se eristää esimerkiksi liikenteen ja lentokoneiden aiheuttamaa melua tehokkaammin kuin monet kevyemmät rakenneratkaisut. Siksi tiilirakenne sopiikin hyvin melualueiden rakennusmateriaaliksi.

Paikalla rakennettu täystiilitalo on kokonaisedullinen vaihtoehto. Vähäinen huollon tarve, paloturvallisuus ja energiataloudellisuus tukevat täystiilitalon valintaa. Myös täystiilitalon jälleenmyyntiarvo on tunnetusti hyvä.

Tiilijulkisivu

Tiilijulkisivu on kosteutta läpäisevä ja hengittävä ulkoseinärakenne. Muista kivirakenteisista poiketen se on ainoa ilmaraolla varustettu rakenneratkaisu. Kun tiiliseinä kastuu, se myös kuivuu hyvin ilmaraon kautta tapahtuvan tuuletuksen ja vedenpoiston ansiosta.

Tiilijulkisivu ja sen takana oleva ilmarako pitävät lämmöneristekerroksen aina kuivana. Energiataloudellinen ratkaisu voi säästää energiaa lämmityskaudella jopa 6-8 % muihin julkisivuratkaisuihin verrattuna. Tiiliseinä varastoi itseensä aurinkoenergiaa ja lämpö vapautuu seinässä olevaan ilmarakoon myös silloin, kun aurinko ei paista.

Tiili sopii julkisivuksi lähes kaikkiin runkovaihtoehtoihin ja toimii hienosti osana julkisivua myös muiden julkisivumateriaalien kanssa.

 

Tiilijulkisivu parantaa rakennuksen ääneneristävyyttä, oli runkomateriaalina sitten tiili, betoni tai puu. Tiili ja sen takana oleva ilmarako yhdessä vaimentavat ulkoista melua tehokkaasti ja erityisesti silloin, kun kyseessä on matala eli pienitaajuinen liikenne- tai lentomelu. Ero voi kevyempiin kivi- tai puurakenteisiin ulkoseinäratkaisuihin verrattuna olla jopa 10–15 dB.

Tiilikatto

Kattotiili on kestävä, turvallinen ja ekologinen rakennusmateriaali. Tiilikatto on ollut käytössä jo yli 5000 vuotta. Tiili on perinteinen rakennusaine, mutta yhtä lailla nykyaikaa ja tulevaisuuttakin.

Aikoinaan tiilikatot yleistyivät paloturvallisuutensa ansiosta. Nykyisin vesikatteeksi valitaan aito tiilikatto sen pitkän käyttöiän takia. Tiilikaton kauneus säilyy ja ikääntyessään katto patinoituu tyylikkäästi.

Kattotiilien valikoimissa on sekä perinteisiä että nykyaikaisia malleja, joilla voi helposti toteuttaa monenlaiseen arkkitehtuuriin sopivan tyylikkään katon.

Savesta poltettu keraaminen kattotiili on luonnonmukainen, kestävä, käytännössä huoltovapaa ja aidosti kierrätettävä rakennusmateriaali. Aito poltettu kattotiili on edullinen ja ekologinen rakennusmateriaali, kun huomioidaan rakennuksen koko elinkaari.

Tiilitalon hinta ja edut

TIILITALON HINTA

Tiilitalo tulee kokonaiskustannuksiltaan pitkällä aikavälillä tarkasteltuna puutaloa edullisemmaksi. Kustannusero rakennuksen runko- ja julkisivukustannuksien osalta on marginaalinen, mutta tiilitalon vähäiset huoltokustannukset tekevät sen edullisemmaksi, kun ottaa huomioon rakennuksen käytönaikaiset kustannukset.

Rakennustutkimus RTS Oy:n vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan keskikokoisen, bruttoalaltaan noin 165 m2:n suuruisen talon rakennuskustannus oli vuoden 2017 normaalikustannuksilla laskettuna noin 332 000 € (keskiarvo). Ulkoseinän rakenteiden ja julkisivun osuus rakentamiskustannuksista olo noin 10 % rakentamisen kokonaiskustannuksista.

Kun verrataan keskenään eri materiaaleilla tehtyjä ulkoseinärakenteita, on tiiliseinän rakennuskustannus noin 3 % puuseinää kalliimpi. Kun otetaan lisäksi huomioon, että puutalo joudutaan maalaamaan 8–10 vuoden välein, on tiilitalo usein jo ensimmäisen huoltomaalauskerran jälkeen halvempi kuin vastaavankokoinen puutalo.

TIILELLÄ ON MONIA HYVIÄ OMINAISUUKSIA

 

Kestävä

Poltettu tiili kestää lähes ikuisesti. Tiilestä muurattu julkisivu kestää hyvin niin kemiallisia, mekaanisia kuin sään aiheuttamia rasituksia. Tiilen ominaisuudet mahdollistavat yksilöllisen ja joustavan talosuunnittelun.

Helppohoitoinen

Ajan myötä helppohoitoisuus merkitsee myös edullisuutta ja vaivattomuutta – maalaukset voi unohtaa.

Turvallinen

Paloteknisesti tiili on turvallinen, palamaton materiaali. Tiilitalon paloturvallisuus näkyy myös vakuutusmaksuissa, kun yläpohjakin tehdään kivirakenteisena.

Hyvä ääneneristävyys

Täystiilitalon massiivirakenteet eristävät ääntä erinomaisesti. Liikenteen melu ei kantaudu sisälle ja äänieristys toimii hyvin huoneiden välillä. Massiivisuuden lisäksi myös tiilirakenteen tiiviys vaikuttaa ääneneristävyyteen. Poltetusta tiilestä muurattu seinä ei halkeile, koska sen kosteus ja lämpöliikkeet ovat erittäin pieniä.

Energiataloudellisuus

Massiivinen tiilitalo tuo säästöä lämmityskustannuksissa. Tiilitalon massa ja tiiviys vähentävät lämmityskuluja jopa 15 % verrattuna vastaaviin kevytrakenteisiin taloihin. Tiili pystyy hyödyntämään auringon energiaa, sillä se varastoi lämpöä ja luovuttaa sitä hitaasti ja tasaisesti. Tiilitalo on sopivan lämmin talvella ja miellyttävän viileä kesällä.

Monimuotoisuus

Laaja valikoima pintoja, muotoja ja värejä mahdollistaa yksilöllisen suunnittelun.

Arvokas

Tiilestä rakennettua taloa arvostetaan ja se pitää arvonsa. Tiilitalolla on hyvä jälleenmyyntiarvo.

Tiilitalon rakentaminen

Tiilitalo on usein yksilöllinen arkkitehdin suunnittelema taloratkaisu, mutta myös talotehtaiden mallistoissa on tiilitalomalleja.

Rakennushankkeessa ensimmäisiä tehtäviä on pätevän pääsuunnittelijan palkkaaminen. Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta, eri osasuunnitelmien yhteensopivuudesta sekä pitää yhteyttä viranomaisiin ja valvoa kaavamääräysten toteutumista.

Suunnitelmien valmistuttua hankitaan rakennuslupa ja muut tarvittavat viranomaisluvat. Lupaprosessiin liittyy vastaavan työnjohtajan nimeäminen ja hyväksyminen. Lisäksi rakennushankkeelle nimetään valvoja. Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja velvollisuudet perustuvat lainsäädäntöön, mutta valvojan asema on sopimusoikeudellinen perustuen rakennuttajan ja valvojan väliseen toimeksiantoon. Viranomaisvalvontaa suorittaa kunnan rakennustarkastus.

Tiilivalmistajat voivat suositella sopivia yhteistyökumppaneita tiilitalon rakennustyöhön aina muuttovalmiiksi asti. Tiilenvalmistajat auttavat myös muurausurakoitsijan hankinnassa, mikäli kyseessä on pelkkä runko- tai julkisivumateriaalitoimitus.