Tulisijat ja hormit

Tiili ja laasti ovat perinteisiä ja hy­väksi koettuja tulisijojen ja hormien raken­nusmateriaaleja. Tiilihormien ja takkojen rakentamisesta, käytöstä ja toimi­vuudesta on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset.

Tiilipiippu on rakentamiskustannuksiltaan hyvin kilpailukykyinen. Valmiiksi muurattuna sekä yksi-että kaksihorminen tiilipiippu on koko­naiskustannuksiltaan elementti­piippua edullisempi. Lisäksi se on valmistettu ekologisista ja kokonaan kotimai­sista materiaaleista.

Määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet

Muuratut tulisijat ja savuhormit on suunniteltava ja ra­kennettava viranomaisten antamien määräysten mukaan, lisäksi tiiliteollisuus on tehnyt ohjeistusta suunnittelun ja toteutuksen helpottamiseksi.
Tiilihormin suunnittelu

Tiilihormin suunnittelu

Savuhormi on suunniteltava ja rakennettava siten, että saavutetaan riittävä veto, lujuus, tiiveys ja käyttöikä eikä hormista aiheudu palovaaraa
Savupiipun materiaalit

Savupiipun materiaalit

Savupiippuihin käytettävien tiilien tulee olla lujia sekä ulkotiloissa julkisivulaatuisia säänkestäviä tiiliä
Tiilihormin muuraus

Tiilihormin muuraus

Savupiiput muurataan suunnitelmien mukaisesti
Vanhan tiilipiipun korjaus

Vanhan tiilipiipun korjaus

Pitkään käyttämättä olleiden ja korjaamattomien piippujen kylmät osuudet tulee aina tarkastaa ja tarvittaessa korjata ennen käyttöönottoa
Takan ja uunin muurausohjeet

Takan ja uunin muurausohjeet

Tältä sivulta löydät ohjeet tyypillisten tulisijojen muuraukseen. Ohjeiden lisäksi tiedostosta löytyy lista tarvittavista materiaaleista
Tulisijan suunnittelu

Tulisijan suunnittelu

Tulisijalle on varattava riittävästi tilaa, jolloin tulee huomioida tulisijan itsensä ja suojaetäisyyksien vaatiman tilan lisäksi myös käytön ja huollon vaatima tila.
Yleisimmät kysymykset tiilipiipuista

Yleisimmät kysymykset tiilipiipuista

Olemme koonneet avuksesi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tiilipiipuista.