Tiili materiaalina

Tiili on yksi vanhimmista käytetyistä rakennusmateriaaleista. Polttamattomia savitiiliä on käytetty jo yli 6000 vuotta ja poltettuja savitiiliä yli 4000 vuotta.

Tiilenvalmistuksen tekniikka on kehittynyt, mutta itse lopputulos, kestävä tiili, on säilyttänyt alkuperäiset ominaisuutensa ja luonteensa. Tiilen värien ja pintavaihtoehtojen valikoima sen sijaan on kasvanut.

Poltettu tiili

Maailmalla tiilestä on muurattu taloja jo vuosituhansien ajan, ja Suomessakin jo satoja vuosia. Ensimmäiset suomalaiset tiilet valmistettiin 1200-luvulla, jolloin myös maamme ensimmäinen tiilitehdas perustettiin Turun tuomiokirkon tarpeisiin. Uutta vauhtia tiilenvalmistus sai 1300-luvulla Hämeen linnan ja Hattulan kirkon rakentamisen myötä. Ajalle tyypillisesti tiilen valmistus siirtyi tuolloin ketterästi paikasta toiseen rakentamisen perässä, ja tiilenvalmistuspisteitä perustettiin muun muassa kulloinkin rakennettavan kirkon läheisyyteen.

1500-luvulla, linnoitusten rakentamisen kulta-aikana tiilenvalmistus keskittyi kirkon sijasta valtiolle. Linnoitustoiminnan vähentyessä 1600-luvulla koitti yksityisten tiiliruukkien aika, ja pikku hiljaa tiili alkoi kaupungeissa yleistyä talojen materiaalina tiilenteon saadessa kaupallisempia sävyjä. Valmistusmenetelmät kehittyivät: 1700-luvulla uusi keksintö, savimylly, vauhditti huomattavasti valmistusprosessia. Ennen teollistumisen aikaa tiilenteko oli kuitenkin pitkälti käsityötä, joka edellytti vahvaa osaamista ja ammattitaitoa.

Turvallinen ja kestävä 

Tiilestä on historian saatossa rakennettu tärkeitä puolustuksellisia linnakkeita, kirkkoja ja hallintorakennuksia. Niistä monet ovat säilyneet läpi vuosisatojen, aina meidän päiviimme saakka. Kestävä tiili on tuonut turvaa vihollisen hyökkäyksiltä eivätkä sitä ole murtaneet tulipalot, kriisit tai edes ajan hammas.

Turvallinen, helppohoitoinen tiili on ollut luonteva valinta myös asuinrakennusten materiaaliksi, ja sitä se on edelleen tänä päivänä. Tiili ei pala, lahoa eikä ruostu, ja se kestää suuriakin lämpötila- ja kosteusvaihteluita. Tiilestä rakennetut talojen ulkoseinät ovat käytännöllisyytensä ohella kauniita, ja ne ovat suosittu ratkaisu niin kodeissa kuin julkisissa rakennuksissakin. Muurattu tiilipinta on lähes huoltovapaa. Se kestää hyvin aikaa ja patinoituu kauniisti vuosien myötä.

Ominaisuuksiltaan tiili:

 • on kuumuuden, kosteuden sekä pakkasen kestävä
 • kestää puristusta hyvin
 • säilyttää muotonsa eikä kosteuskutistu
 • ei pala, lahoa tai ruostu

Yleisimmin rakentamisessa käytetty tiili on suorakulmainen särmiö. Saviseoksesta voidaan valmistaa lisäksi myös kattotiiliä, isompia tiiliharkkoja ja erilaisia putkia. Nykyään tiiliä käytetään pääasiallisesti julkisivumuurauksissa suoraan näkyvänä pintana tai rappauksen alusrakenteena, betonielementeissä tiililaattoina sekä tiilipiipuissa. Vesikatoilla on mahdollista käyttää kattotiiliä. Rakennuksen runkomateriaalina tiiliä ei juuri enää käytetä, näiden sijaan käytetään kennotiiliharkkoja. Tiililaattoja on puolestaan mahdollista käyttää sisustamisessa niin elementtijulkisivuissa, sisäseinissä kuin lattiassa.

Tiili on loistava valinta, kun halutaan kestävä, erittäin huoltovapaa ja kaunis julkisivu. Muurattu tiilipinta kestää muuttumatta useita vuosikymmeniä.

Tiilen valmistus

Poltetun tiilen pääraaka-aine on savi, jota esiintyy Suomen maaperässä runsaasti. Saven lisäksi tiilen valmistamiseen käytetään vettä, hiekkaa ja sahanpurua – puhtaita luonnonmateriaaleja kaikki.

Kotimaisen saven sisältämät rautayhdisteet saavat aikaan tiilituotteiden kauniin punaisen värin. Tuotekehityksen myötä perinteisen punaisen rinnalle on tullut myös runsaasti muita värejä eri sävyineen.

Tiilimassaan voidaan lisätä sahanpuruja, joissa poltossa syntyy tiileen pakkasenkestävyyttä lisääviä suojahuokosia. Lisäksi tiilimassaan voidaan lisätä kalkkia tai erilaisia mineraaleja tuomaan väriä ja tiilen pintastruktuuria säädellä, näin tiiliä pystytään valmistamaan hyvin erilaisissa sävyissä ja pinnoilla. Tiilen perusvärinä on yleensä punainen tai beige, punainen väri syntyy savimassassa olevasta raudasta ja beige kalkkipitoisesta savesta (kaoliinisavi).

Käytettävän pääraaka-aineen, eli saven otto suoritetaan viranomaisten myöntämien lupien mukaisesti ja käytön jälkeen ottoalueet maisemoidaan. Normaalisti tiilisavi otetaan lähialueen kesantopelloilta, mikä on logistisesti järkevää.

Poltetut tiilet valmistetaan yli tuhannen asteen lämpötilassa. Valmistusmenetelmiä on erilaisia, ja eri menetelmiä käyttämällä voidaan saavuttaa tuotteelle tietynlainen ulkonäkö tai ominaisuudet. Tummat ja kirjavat tiilet saavat värinsä eri polttotekniikoilla, vaaleiden tiilivärien valmistamiseen puolestaan käytetään vähemmän rautapitoista savea.

Tiilen valmistusprosessin vaiheisiin kuuluvat raaka-aineiden käsittely, tiilimassan sekoitus, puristus ja leikkaus, tiilen rataus, kuivaus, poltto, jäähdytys ja pakkaus. Vaikka valmistuksen menetelmät ovat kehittyneet huimasti niiden alkuajoista ja käsityön osuus on vähentynyt, yksi asia on ennallaan: työssä vaaditaan edelleen vahvaa osaamista ja ammattitaitoa.

Valmistuksessa tiileen sitoutuu energiaa. Energiankäytön seurauksena syntyy hiilidioksidipäästöjä ja pieniä määriä rikkidioksidia sekä oksidanttipäästöjä.  Valmistuksen päästöt kompensoituvat kuitenkin tiilirakenteiden pitkäikäisyydellä ja vähäisellä huollon tarpeella.

Yleisimmät tiilityypit ja koot

Reikätiili RT

RT60 285 x 135 x 60 mm
RT75 285 x 135×75 mm

 • Monikerroksisten rakennusten julkisivuissa käytetty tiili

Moduulikokoinen reikätiili MRT

MRT60  285 x 85 x 60 mm
MRT75  285 x 85 x 75 mm

 • Matalissa julkisivuissa käytetty tiilikoko, MRT60 käytetään erityisesti pientaloissa

HORMITIILET

Kiinteää polttoainetta käyttävien tulisijojen hormeissa tulee käyttää vähintään 120 mm:n levyistä poltettua umpi- tai reikätiiltä.

Käytettävät umpi- ja reikätiilet ovat useimmiten väriltään punaisia, tummankirjavia tai tummia. Vaaleat ja keltaiset poltetut reikätiilet eivät välttämättä aina täytä hormitiilelle asetettua tiheysvaatimusta, joten niiden käyttömahdollisuus pitää aina varmistaa valmistajalta.

Yläpohjan yläpuolella käytetään aina säänkestäviä tiiliä (reikätiiliä), mutta lämpimissä tiloissa voidaan käyttää sisäkäyttöön tarkoitettuja poltettuja umpitiiliä.

Myös RT60 tai RT75 -kokoiset tiilet soveltuvat hormimuuraukseen.

Erityisesti hormimuuraukseen valmistetaan seuraavia tiilikokoja

Peruskokoinen tiili 

PRT (Perusreikätiili) 257 x 123 x 57 mm
PT (Perustiili) 257 x 123 x 57 mm

 • Pääsääntöisesti piipuissa ja tulisijoissa käytetty tiili. Soveltuu myös kerros- ja pientalojen julkisivumuurauksiin.

Normaalikokoinen reikätiili

NRT 270 x 130 x 75 mm
NRT60 270 x 130 x 60 mm

 • valmistetaan punaisena hormikäyttöön

Hormitiilet

HT (umpitiili) 250 x 120 x 60 mm
HRT (reikätiili) 250 x 120 x 60 mm
PT62 (umpitiili) 250 x 120 x 60 mm

TIILILAATAT

Normaalikokoinen tiililaatta NTL

 • betonielementtien julkisivut ja lattialaatoitukset
 • koko 285 x 75 mm

Moduulikokoinen tiililaatta MTL

 • betonielementtien julkisivut ja lattialaatoitukset
 • koko 285 x 85 mm

MUOTOTIILET

Tiilivalikoimasta löydät myös erilaisia vaihtoehtoja julkisivun elävöittämiseen. Holkkatiilet sekä viistetyt ja pyöristetyt muototiilet antavat mahdollisuuden luoda eläviä pintoja ja kurveja julkisivuun.

TULENKESTÄVÄT TIILET

Tulitiilet ovat kuivapuristettuja ja tarkoitettu puuta polttaviin tulisijoihin, tiilien sulamispiste on yli 1500 astetta. Tulitiilet soveltuvat käytettäväksi yhdessä tulilaastin tai saviuunilaastin kanssa varaavissa takoissa ja uuneissa.

Tulitiililtä vaadittu pirstoluku on oltava > 8.

 • TTT65 230 x 114 x 65 mm
 • TTT57 257 x 123 x 57 mm
 • MTT57 257 x 85 x 57 mm
 • Lämpötiili tulenkestävä 230 x 114 x 65 mm
 • Tulitiililaatta TTL25 230 x 114 x 25 mm
 • Arinalaatta ATT50 250 x 250 x 50 mm

MUUT TIILIKOOT

Katso valmistajien kotisivuilta.

www.raikkonen.fi

www.tiileri.fi

www.wienerberger.fi

Tiilien ja muurauslaastin menekki 15 mm saumalla

Muurauslaastit

Julkisivujen muurauksessa käytetään muuraus- tai valkosementtipohjaisia värillisiä muurauslaasteja. Laastin väri valitaan käytettävän tiilen mukaan niin, että saadaan harmoninen lopputulos.

Tehdasvalmisteisten laastien etuna on hyvä säänkestävyys ja muurattavuus sekä tasalaatuisuus.

Esimerkiksi vesistöjen rannoilla rakenteet tarvitsevat erityistä suojaa säänrasitusta vastaan. Tätä varten on kehitetty vedenimultaan tavallista muurauslaastia jopa 90 % tiiviimpiä laasteja. Tällaisia ovat esim. Weber Vetonit Marine tiivislaasti ja Fescon tiivislaasti Heavy.

Lisätietoa, sekä tiililaastien värit ja koodit löydät valmistajien kotisivuilta

Fescon Oy

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Weber

Tiilijulkisivun ulkonäöstä lisää myös sivulla Tiilijulkisivun ulkonäkö