Luontoaiheinen julkisivutaideteos toteutettiin tiilistä

YH Kodeille on valmistunut Tampereen Vuorekseen kaksi asuinkerrostaloa, joiden julkisivuihin toteutettiin omaleimainen ja tiilirakentamisen perinteitä kunnioittava taideteos. Takamaanrinne 20-22:n muutoin tummasta tiilipinnasta erottuu Kasvusto-nimiset teokset, joissa tiilien sävyerot ja tasovaihtelut muodostavat julkisivuun kiinnostavan luontoaiheen.

Vuoreksen alueella on voimassa taideohjelma, joka edellyttää että kaikkiin kiinteistömuotoisiin rakennuksiin sisällytetään jonkinlaista taidetta. Taideohjelmaa koordinoi Frei Zimmer -yritys, jonka roolina on yhdistää taiteilijoita ja rakennuttajia ja ehdottaa rakennushankkeisiin sopivia taiteilijoita. Taideteosten teemaksi on valittu luonto, ja teeman variaatiot vaihtelevat alueittain. Takamaanrinteen alueella aiheena on luonnonilmiöt.

Arkkitehtisuunnittelusta on vastannut Hanna Aitoaho Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäeltä.

– Oma toiveemme oli integroida teos kiinteästi julkisivuun niin, ettei se ole päälle liimattu erillinen työ. Toivoimme myös, että työ heijastelisi jollain tavalla tiilirakentamisen perinnettä.

Keramiikan osaaja ihastui tiilen sävyihin

Hankkeeseen ehdotetuista taiteilijoista kaikkia osapuolia miellytti Tiia Matikaisen tyyli. Yhtenä valintaperusteena oli Matikaisen tausta keramiikkataiteilijana.

– Olen ollut tiiliarkkitehtuurista kiinnostunut pitkään ja olen teoksissanikin käyttänyt tiiliseinää aiheena, tosin hyvin pienessä mittakaavassa. Töissäni olen käyttänyt esimerkiksi Someron punasavea.

Matikaisen ensimmäisenä ajatuksena oli muotoilla teos kokonaan itse tekemistään osista. Tämä osoittautui kuitenkin turhan haastavaksi realiteetit huomioiden.  Käytettävissä olevalla budjetilla alusta asti itse toteutettu työ olisi jäänyt pienikokoiseksi.

Matikainen sai idean lopulliseen työhön Wienerbergerin tiilien luonnonmukaisista sävyistä. Savumuodostelmien ja jäkäläkasvustojen inspiroimassa teoksessa käytettiin viittä erisävyistä tiiltä

– Tutustuessani valikoimaan ymmärsin materiaalin monipuolisuuden. Ihastuin suuresti käsinlyötyihin tiiliin ja patinoituun pintaan.

Seinässä käytetty perustiili on myös hieman epätasainen ja soveltuu hyvin taustaksi taideteokselle.

Muuraustyön erikoisosaamista löytyy

Taiteilija kävi tehtaalla tutustumassa tiiliin ja kokeilemassa käytännössä ladontaa. Reliefimäisyys toteutuu siten, että osa tiilistä on muuta seinäpintaa syvemmällä ja osa ulompana. Vaihtelu kumpaankin suuntaan saa olla maksimissaan 1,5 cm.

– Halusin nähdä, miltä tasovaihtelu näyttää todellisuudessa. Tietokoneruudulla kaksiulotteisena lopputulos ei näytä samalta.

Tiilitaideteoksen muuraamisen suorittivat muurarit, joilla oli erikoisosaamista ja kokemusta samankaltaisista projekteista.

– Muurareiden mielestä tämä ei ollut ollenkaan vaikeimmasta päästä. Tietenkin suunnitelmat piti olla sellaiset, että he pystyivät niitä lukemaan. Hanna Aitoaho laati suunnitelmistani mittatarkat piirustukset.

Matikaisen mielestä yhteistyö rakennuttajan ja arkkitehdin kanssa sujui hyvin.

– Sain rakennuttajalta hyvin apua budjetin suunnitteluun, lähinnä työn osalta. Tämä oli tarpeellista, sillä itse en tunne rakentamista käytännössä.

Myös rakennuttajan näkökulmasta taidehanke sujui mutkattomasti.

– Taidekonsultin avulla taiteilijan valinta oli helppoa ja hän hoiti myös sopimusasiat. Vuoreksessa kahdessa muussakin kohteessamme on taidetta. Takamaanrinteen tiiliteosta pidettiin Tampereen rakennusvalvonnan laaturyhmässä erittäin onnistuneena, kertoo rakennuttajapäällikkö Arto Teittinen YH-kodeilta.

Omaleimaista arkkitehtuuria harkituilla yksityiskohdilla

Kohteen taustalla oli Tampereen kaupungin järjestämä tontinluovutuskilpailu. YH Kodit ja Arkkitehtitoimisto AR-Vastamäki saivat ehdotuksellaan kaksi tonttia alueelta. Suunnittelukilpailuehdotuksen teki AR-Vastamäellä Sami Kauhanen, ja kilpailun ratkettua suunnittelua jatkoi Hanna Aitoaho.

– Kilpailuehdotuksen nimi oli Sylit. Nimi kuvaa rakennusten muotoa, joka rajaa piha-alueen sisäänsä. Asemakaavassa tavoitteena oli alueelle tavanomaisesta harjakatosta poikkeava muoto. Toteutimme tavoitteen käyttämällä harjakattoa perinteisestä poikkeavalla tavalla, erisuuntaisena. Lisäksi rakennuksen muodon takia katossa on huomattavan suuri lippa pääsisäänkäynnin päällä, kertoo Aitoaho.

Asemakaava määräsi julkisivun materiaaliksi paikallamuuratun tiilen. Rakennus on betonielementtirunkoinen ja välipohjat ovat paikallavalettua betonia. Betoniulkoseinien ulkopuolella on lämmöneristys, tuuletusrako ja tiilimuuraus.

Tiiltä on hyödynnetty taideteosten lisäksi myös ikkunoiden detaljeissa mielenkiintoisella tavalla. Muusta julkisivupinnasta ulkonevat tiilet muodostavat pystysuuntaisia kehyksiä, joiden sisäpuolella on kaksi tai kolme ikkunaa. Kehykset antavat julkisivulle huolitellun ilmeen. Takamaanrinteen talot osoittavat hyvin, kuinka erilaisia mahdollisuuksia tiili luo suunnittelulle. Ikkunoiden kehystys on vähäeleinen ja yksinkertainen tehokeino, kun taas ilmeikäs Kasvusto-teos ilmentää luonnonmuotoja ja sattumanvaraisuutta, vaikka onkin tarkkaan suunniteltu.

Takamaanrinne 20—22

  • Osoite Takamaanrinne 20 ja 22, Tampere
  • Rakennusvuosi 2020
  • Asuntoja 56 kpl
  • Runkorakenne: betonielementti
  • Julkisivumateriaali: Wienerberger Grafiitinmusta Retro

Taideteoksessa käytetyt Wienerbergerin tiilet:

  • Agora Grafietzwart
  • Retro de Namur
  • Renaissance
  • Veldbrand Gesmoord
  • Veldbrand Exterieur