Uuden polven impregnointiaineilla tiiviimpi tiilijulkisivu

Tiilijulkisivun kosteusvarmuutta haastavissa ilmasto-olosuhteissa halutaan edelleen parantaa. Viimeisimpänä on tutkittu nanoteknologiaan perustuvien impregnointiaineiden soveltuvuutta tiilirakenteiden pitkäaikaiseen suojaamiseen sekä kosteutta että likaantumista vastaan.

Suomen Tiiliteollisuusliitto halusi selvittää, saadaanko Impregnointiaineilla oleellista lisähyötyä kuorimuurin tiiveyttä ajatellen ja toisaalta kestääkö impregnointiaineella käsitelty kuorimuuri standardin mukaisen säärasitustestin.

Tampereen Yliopiston tiililaboratoriossa tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että impregnointiaineilla saadaan tiilijulkisivusta selkeästi vettä hylkivämpi. Samalla kun impregnointi suojaa saderasitukselta, se vähentää myös julkisivurakenteen likaantumista.

Suojakäsittely pitää tiiliseinän kuivempana

Testiseinien taustapinnasta mitatut kosteusprosentit jäivät saderasituksessa Uudenmaan Pintasuojauksen markkinoimalla Faceal Huydro SF -tuotteella keskimäärin samalle tasolle kuin ne olivat ennen sadetuskäsittelyjä. Testituloksesta käy selkeästi ilmi, että impregnointiaineella käsitelty tiilijulkisivu estää sadeveden läpitunkeutuvuutta tehokkaasti. Myös Faceal Oleo -tuotteella tehty suojaus paransi merkittävästi tiiliseinän vedenpidätyskykyä.

Testissä käytetty muurirakenne testattiin myös standardinmukaisella säärasitustestillä, jonka seinä kesti vaurioitumatta. On kuitenkin huomioitava, että markkinoilla on paljon erilaisia impregnointituotteita, joiden toimivuudesta ei välttämättä ole riittävää tutkimustietoa, joten sellaisenaan kaikkia aineita ei voida suositella tiilirakenteessa käytettäväksi.

Muurirakenteen tiiveyteen vaikuttaa myös muuraustyön laatu, käytettiinpä rakenteessa impregnointiaineita tai ei. Huolellisesti toteutettu muuraus on tiiviin julkisivurakenteen kannalta kaikkein tärkein tekijä.

Ei pinnoitus vaan imeytys

Uuden polven impregnointiaineen vettä hylkivä ominaisuus perustuu sen kykyyn alentaa rakenteen pintavastus niin alhaiseksi, että pisaramuotoinen vesi ei pääse imeytymään rakenteen sisään. Käsittely ei kuitenkaan tuki huokosrakennetta, vaan vesihöyry pääsee edelleen siirtymään rakenteesta ulospäin.

Impregnointikäsittely ei ole varsinaisesti pinnoitus, vaan kyseessä on imeytys, mikä takaa suojausominaisuuden säilymisen jopa vuosikymmeniä. Impregnointiaine imeytetään valmiiksi muurattuun julkisivupintaan esimerkiksi ruiskuttamalla. Käsittely voidaan tehdä vasta, kun muuripinta on ehtinyt riittävästi kuivua.