Tiilestä ei tule päästöjä sisäilmaan

Rakennuksen hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Sen lopulliseen laatuun vaikuttavat monien muiden tekijöiden ohella sisätilojen rakennusmateriaalit.

Jo hyvinkin tunnettu M1-luokituksen kriteeristö julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1996. Luokituksen tarkoitus on edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien, sisustustuotteiden ja kalusteiden kehittämistä ja käyttöä.

M1-merkki kertoo, että tuote on testattu puolueettomassa laboratoriossa ja että se on vakioiduissa testiolosuhteissa täyttänyt asetetut vaatimukset materiaaleista huoneilmaan kulkeutuville kemiallisille päästöille eli emissioille.

Poltettu tiili on menetelmässä poikkeusasemassa, sillä se voidaan Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan sisätiloja suunniteltaessa rinnastaa M1 tuotteisiin ilman testausta.

M1-luokitus helpottaa paitsi kuluttajien valintoja, mutta siitä hyötyvät myös rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat. Kun rakennushankkeessa tuotteiden päästötaso määritellään vähintään M1-luokituksen mukaiseksi, on kaikilla hankkeen osapuolilla yhteinen tavoite hyvän sisäilman saavuttamiseksi.