Uusia detaljeja ikkunoiden apukarmin suunnitteluun

Uusia detaljeja ikkunoiden apukarmin suunnitteluun

Ikkunan apukarmi on perinteisesti vuorattu eristeen suuntaan ja ulospäin bitumihuopakaistalla, jonka tarkoitus on ollut suojata apukarmia sekä ulkoa että ylhäältäpäin tulevaa kosteutta vastaan. Tämän ratkaisun huonona puolena on ollut kuitenkin se, että tiivis puuta vasten asennettu bitumihuopakaista hidastaa oleellisesti puisen apukarmin kuivumista, vaikka se olisikin hyvä sääsuoja ulkoista kosteusrasitusta ajatellen.

Asiaa tutkittaessa kävi ilmi, että apukarmiin kohdistuu suuri kosteusrasitus heti rakentamisen alkuvaiheessa, kun apukarmi on asennettu märkää betonielementtipintaa vasten. Lisäksi puisessa apukarmissa itsessään on vielä tässä vaiheessa kosteutta. Myös ulkoiset sääolosuhteet tulevat muuttumaan tulevaisuudessa yhä vaativammaksi erityisesti puurakenteiden kosteusteknistä toimintaa ajatellen.

Nyt korkeisiin yli 3-kerroksisiin tiiliverhottuihin kerrostalorakennuksiin on suunniteltu uudet ja kosteusteknisesti paremmin toimivat apukarmiratkaisut.

Uusissa apukarmiratkaisuissa bitumihuopakaista on poistettu puisen apukarmirakenteen pinnalta ja korvattu se rakennuspaikalla asennettavassa apukarmiratkaisussa Tyvek-kankaalla, joka on bitumihuopaa hengittävämpi, mutta kuitenkin riittävän tiivis, suojaamaan puuta sekä ulkoa että ylhäältäpäin tulevaa kosteutta vastaan.  Tällä muutoksella varmistetaan apukarmin nopea kuivuminen rakennusaikaisesta kosteudesta.  Tämän lisäksi apukarmin ja betonielementin väliin on lisätty bitumihuopakaista, jolla puolestaan estetään betonin kuivumisen yhteydessä tapahtuva kosteuden siirtyminen betonielementistä apukarmiin.

Elementtitehdasasennuksessa apukarmin yläpuolelle asennetaan 200 mm korkea lamellieristekaista, jonka keskikohtaan asennetaan alaspäin viettävä bitumihuopakaista.  Myös tämä ratkaisu mahdollistaa apukarmin riittävän kuivumisen, koska apukarmin ja bitumihuopakaistan väliin jää riittävästi tilaa kuivumista varten. Ratkaisu estää samalla ylhäältä suuntautuvan kosteuden kulkeutumisen apukarmiin.  Samantyyppistä ratkaisua voidaan käyttää myös karmikenkäratkaisussa.  Tämän lisäksi puisen apukarmin ulkosyrjä tulee suojata n. 50 mm paksuisella lämmöneristeellä, joka puolestaan pitää puurakenteen sopivassa lämpöolosuhteessa eri vuodenaikoina.

Uusi ikkunan apukarmidetaljointi on suunniteltu villaeristeisiin tiiliverhottuihin ulkoseinärakenteisiin, jonka runkorakenteena on betoni.

Uudet detaljiratkaisut syntyivät eri yritysten yhteistyönä, jossa olivat mukana tiilenvalmistaja Wienerberger Oy Ab, eristevalmistajat Paroc Oy ja Saint-Cobain Finland Oy, ikkunavalmistaja Pihla Group Oy, rakennusliike Lehto Group Oyj, sekä betonielementtivalmistaja VaBe Oy.

Ratkaisujen kosteustekniset tarkastelut toteutettiin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy toimesta Wufi-menetelmällä ja lopputuloksen tarkastajana toimi VTT.

Tutustu detaljeihin >

Lue VTTn raportti >