Kiinnostavia ulottuvuuksia reliefimuurauksella

Huttunen-Lipasti Arkkitehdit suunnitteli Kruunuvuorenrantaan Helsingin ATT:lle asuinkerrostaloja, joiden julkisivuissa edellytettiin käytettävän tiiltä monipuolisesti. Yksi mainituista tekniikoista oli reliefimuuraus, jossa pinnan syvyyseroilla luodaan visuaalisesti kiinnostavia efektejä.

Arkkitehti SAFA Mikko Blomberg Huttunen-Lipastilta sanoo, että Hopealaaksossa alueen kaava ja viitesuunnitelmat olivat jo ansiokkaat.

– Reliefimuuraus oli annettuna tekijänä, mutta ei sinänsä sitonut suunnittelua tarkasti. Suunnittelun alussa ensin oli taivas rajana, sitten tutkittiin reunaehtoja ja näin päästiin takaisin palettiin, joka oli hallittavissa, Blomberg toteaa.

– Oleellinen seikka on, minkälaisella syvyyserolla tiiliä voidaan latoa ilman riskiä. Rakennuttajalla oli myös oma näkemyksensä syvyysvaikutuksesta. Näin liikkumavaraksi sovittiin 15 milliä. Siinä tilassa tiilien piti tanssia, Mikko Blomberg sanoo.

Reliefien suunnittelu ja muuraus on haastavaa, ja edellyttää vahvaa ammattitaitoa. Reliefimuurausta ei voi täysin kuvata kaksiulotteisilla kuvilla, eikä kaikkia asioita voi ratkoa suunnittelupöydän ääressä. Prosessi vaatii todellista kontaktia suunnittelijan ja toteuttajan välillä.

Valtava vaihtoehtojen kirjo

Reliefimuurauksen mahdollisuudet lisääntyvät, kun julkisivussa yhdistellään erilaisia tiiliä ja värejä. Hopealaakson reliefeissä käytettiin viittä eriväristä tiiltä sekä viittä ladontatapaa. Lopputulos on hyvin vaihteleva, mutta hallittu. Julkisivu jäsentyy asunnon kokoisiin erivärisiin osiin.

Tiilien valikoima on nykyisin runsas, ja perinteisten kokojen lisäksi markkinoilla on erimerkiksi lankkumaisia pitkiä tiiliä. Tiilen koon lisäksi myös saumauksen paksuus, väri, muoto ja syvyys vaikuttavat lopputulokseen.

Lopputulos voi olla puhtaaksimuurattu tai pintakäsitelty. Rappaus tai slammaus sopii myös reliefimuuratun seinän päälle. Slammaus tuo hyvin kolmiulotteisen muurauksen syvyydet ja muodot näkyviin. Lisäksi rappaus voidaan viimeistellä monin tavoin, esimerkiksi harjaamalla tai painamalla muotilla pintaan struktuuria.

Ympäristöön sopivia ratkaisuja tiilellä

Vaikka yksilölliset ratkaisut ovat kiinnostavia, on tärkeää huomioida kaupunkikuvan kokonaisuus. Erilaisten julkisivujen ei tarvitse olla huutomerkkejä, vaan ne voi sovittaa hienovaraisesti ympäristöönsä.

Tiili sopii hyvin myös historialliseen ympäristöön. Uudet rakennukset voivat olla selkeästi moderneja, kun materiaalien yhteneväisyys luo harmoniaa.

On muistettava, että reliefimuuraus ei ole uusi keksintö; tiilellä toteutetuista detaljeista ja julkisivuaiheista löytyy runsaasti historiallisia esimerkkejä, joita voi soveltaa myös nykyrakentamisessa.

Kuvissa esimerkkejä eri kohteissa toteutetuista reliefimuurauksista.