Julkisivun muuraus

Muuraustyön laadulla on suuri merkitys rakenteen ulkonäölle ja se vaikuttaa myös tiiliseinän tiiviyteen.

Muuraus

Ennen muuraamisen aloittamista suojataan kaikki muuraamisen aikana mahdollisesti vahingoittuvat rakennusosat, myös valmis muuraus. 

Ensimmäisen varvin eli tiilirivin sovitus

Muuraus aloitetaan ensimmäisen tiilivarvin sovituksella. Tavoitteena on limittää tiilet mahdollisimman hyvin seinän päätyihin ja aukkoihin.’

Laastin levitys

Laastia levitetään muurauskauhalla kerrallaan 1-5 tiilelle, joiden päälle asetellaan uuden varvin tiilet yksitellen. Laastin levityksessä yksi tärkeimpiä toimenpiteitä on varmistaa tiilen pystysaumojen tiiveys esimerkiksi tiilen nokkaan asetettavan laastiannoksen eli nokkalaastin avulla.

Muurauksen sitominen runkoon

Kuorimuuraus sidotaan rakennuksen runkoon korroosion kestävillä muuraussiteillä, joita asetetaan saumoihin rakennesuunnittelijan määrittelemä määrä (useimmiten määrä on ≥ 4 kpl/ m2).

Aukkojen ylitykset

Aukkojen ylityksissä käytetään nykyisin yleensä esivalmisteisia tiili- tai teräspalkkeja.

Saumaus

Julkisivut muurataan Suomessa yleensä täysin saumoin, jotka muotoillaan esimerkiksi sähköputken pätkällä, puutapilla tai saumaraudalla. Sauman muotoilu tehdään jonkin ajan kuluttua tiilien latomisesta, kun sauma on hieman kuivunut, eikä enää tahri muurauspintaa. Lopputulos voidaan tarvittaessa viimeistellä esim. jouhiharjalla.

Saumojen tulee olla täynnä laastia. Tiiliä ei saa liikutella sen jälkeen, kun vedenimu laastista tiileen on alkanut. Liikuttelu rikkoo laastin ja tiilen välisen tartunnan, tällöin laasti ei enää tartu uudelleen tiileen eikä sauma tule tiiviiksi.

Paras lopputulos rakenteen lujuuden, tiiviyden ja säänkestävyyden kannalta saadaan muuraamalla heti suoraan täyteen saumaan. Jälkisaumausta tulisi aina välttää julkisivumuurauksissa. Tulisijamuurauksissa, jotka muurataan joustavalla savilaastilla avosaumaan jälkisaumausta voidaan käyttää .

Tiilimuurausta voidaan elävöittää useilla erilaisilla saumamuodoilla. Saumat voidaan tehdä joko tiilen tasoon, vetää sisälle muuriin tai pullistaa muuritasosta hiukan ulos.

Esimerkkejä saumaustavoista

Tiiliseinän ulkonäköön vaikuttaa myös saumauksessa käytettävä työväline.

Kun halutaan sileäpintainen sauma, käytetään saumarautaa, jonka muoto valitaan halutun saumamuodon perusteella. Vaaleita muurauslaasteja käytettäessä tulee saumaraudan päälle kiinnittää akryylimuovi, koska pelkkä rauta saattaa värjätä sauman pintaa.

Kun halutaan saumaan karhea pinta, saumaustyövälineinä voivat perinteisen saumaraudan lisäksi olla pelkkä muurauskauha, superlonsieni, sähköputki tai puupalikka. Karhea saumapinta sopii kaikille tiilityypeille.

 • Kauhasauma tehdään muuraamalla normaalisti täyteen saumaan, minkä jälkeen leikataan kauhan reunalla ylimääräinen laasti pois.
 • Sienisauma vastaavasti syntyy siten, että tehdään ensin kauhasauma ja laastin hieman kuivahdettua suoritetaan lopullinen saumaus kuivalla superlonsienellä.
 • Erityisen karhea saumapinta saadaan käyttämällä sähkösuojaputkea tai puupalikkaa saumaustyövälineenä.

Viimeistely

Valmis muuraus suojataan:

 • liian nopealta kuivumiselta
 • liian nopealta jäätymiseltä (katso talvimuuraus)
 • rankkasateelta

Valmis, kuivunut seinä puhdistetaan roiskeista ja epäpuhtauksista:

 • harjaamalla
 • hankaamalla tiilenpalalla
 • vesipesulla
 • kuumahöyrypesulla
 • laimealla suolahappoliuoksella (ei vaaleita tiiliä). Vaaleiden tiilien puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta voi tiedustella valmistajalta.
 • muilla materiaalivalmistajien suosittamilla puhdistusaineilla
 • tarvittaessa hiekkapuhaltamalla

Talvimuuraus

Talviolosuhteiden katsotaan vallitsevan, kun ilman lämpötila ajoittainkin laskee alle 0 °C. Tällöin työn suoritukseen, rakennustarvikkeiden säilytykseen ja varastointiin, työn järjestelyyn sekä muuratun rakenteen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

 • Muurauskappaleet eivät saa olla märkiä, jäisiä tai lumisia. Tarvittaessa ne voidaan lämmittää.
 • Talviolosuhteissa käytetään talviolosuhteisiin tarkoitettuja muurauslaasteja. Muurauslaastissa ei saa olla jääpaloja eikä jäisiä osa-aineita. Tarvittaessa muurauslaastin sekoitukseen käytetään lämmitettyä vettä.
 • Lämpimiä muurauslaasteja käytettäessä tulee ottaa huomioon laastin nopea jäykistyminen. Valmiin muurauslaastin lämpötila ei saa ylittää +40 °C ja laastin sekoituksessa käytettävän veden lämpötila ei saa ylittää +60 °C. Mikäli muurauksessa käytetään erityisesti talvimuuraukseen kehitettyjä muurauslaasteja, tulee laastin valmistajan esittää ohjeet laastin käytöstä pakkasrajoineen.
 • Talviolosuhteissa muuraustyö tehdään ja rakenne suojataan siten, että muurauslaastin lämpötila pysyy niin kauan 0 °C:n yläpuolella, ettei veden jäätyminen enää vaurioita laastia tai laastin ja muurauskappaleen välistä tartuntaa.
 • Muurauslaasti saa jäätyä vasta kun muurauskappaleen imu on pienentänyt laastin vesipitoisuuden riittävän alhaiseksi tai kun laasti on kovettunut niin pitkään, että se on saavuttanut riittävän lujuuden ennen jäätymistä.
 • Raudoitetut muuratut rakenteet valmistetaan siten, että rakenteen lämpötila pysyy 0 °C:een yläpuolella 2 vuorokauden ajan.

Tarkemmat ohjeet talvimuuraukseen löydät Talvimuurausohjeesta.

Miten varmistat onnistuneen muuraustyön

 • Valitse käyttökohteeseen soveltuvia, normien mukaisia, korkealuokkaisia kotimaisia tiiliä.
 • Valitse tiilen väriin sopiva muurauslaasti.
 • Suojaa tiililetkat ja laastit työmaalla lialta, sateelta ja maakosteudelta.
 • Tarkasta toimitetut tiilet ja laasti. Ilmoita myyjälle mahdollisista puutteista tai virheistä aina ennen muuraustyöhön ryhtymistä.
 • Tasoita muuraustyön yhteydessä tiilissä luontaisesti olevia sävyeroja ottamalla tiiliä vähintään neljästä letkasta samanaikaisesti.
 • Käytä ammattitaitoista muuraria.
 • Varmista, että tiilet muurataan huolellisesti täysin saumoin.
 • Huolehdi lämmöneristeen asemasta ja tuuletusraon auki pysymisestä.
 • Puhdista valmis muuraus harjaamalla muutama tunti saumauksen jälkeen. Laastin kovetuttua voidaan seinä pestä puhtaalla vedellä ja harjalla. Aloita pesu alhaalta ylös.
 • Suojaa valmis muurauspinta rakennustöiden ajaksi.

Työturvallisuus

Julkisivumuurauksessa kuten muussakin rakentamisessa on useita työturvallisuusriskejä.

Erityisesti on varottava:

 • Putoamista
 • Putoavia esineitä ja materiaaleja
 • Laastin valmistuksessa ja kulmahiomakoneen käytössä syntyvää pölyä
 • Tiilien leikkaamisessa syntyvää melua ja silmien vahingoittumista irtoavasta aineksesta
 • Altistumista ihoärsytykselle laastin käsittelyssä.

Animaatio julkisivumuurauksen työvaiheista