As Oy Alppitähti

As Oy Helsingin Alppitähti

Helsingin Alppikylässä sijaitsevan As Oy Helsingin Alppitähden townhouse-talojen julkisivut on muurattu paikalla tiilestä, koska haluttiin aito ja mahdollisimman huoltovapaa materiaali, jolla onnistuu sekä värikkyys että kaupunkitalojen lyhyet räystäät.

Helsingin Alppikylän asemakaava ja rakentamistapaohje ohjaavat värikkään ja yksilöllisen kaupunkikuvan rakentamiseen. Alppitähti-asuntokohde muodostuu harjakattoisista, tiiliverhoilluista townhouse-taloista, joiden olemuksessa ja kaupunkikuvallisessa mittakaavassa on tavoiteltu alueen yksilöllistä ja yhteisöllistä asumismuotoa.

Väriä ja elävää pintaa

Alppitähti muodostuu harjakattoisista, erivärisin ja eläväpintaisin tiilin verhotuista rakennushahmoista. Rakennusten arkkitehtuurissa on pyritty selkeän kappalemaiseen ja ajattomaan ilmaisuun.

Julkisivutiili on suunniteltu vaihtuvaksi jokaisen asunnon kohdalla. Rajoista on haluttu tarkkoja ja saumauksesta tiilen tyyppisesti elävää. Tämä mahdollistettiin paikallamuuraamalla.

Käytetyt julkisivumateriaalit ovat esteettisesti ja teknisesti kestäviä.

Joustavia pohjaratkaisuja

Alppitähden townhouse-asunnot tarjoavat asukkaille joustavuutta sekä mahdollisuutta vaikuttaa omaan asuntoonsa. Astuntoja on erikokoisia ja -tyyppisiä, joille yhteistä on hyvä pihayhteys, laaja luonnonvalon hyödyntäminen ja huolelliset pohjaratkaisut.

Rakennukset ovat kaksikerroksisia ja niissä on myös käyttöullakkotila.

Kohde palkittiin Rakentamisen Ruusu –palkinnolla 2014

Sijainti kartalla

  • Valmistumisvuosi2014
  • ArkkitehtisuunnitteluPOOK Arkkitehtitoimisto Oy, Pentti Raiski ja Katariina Rautiala
  • RakennuttajaOptimikodit Oy
  • SijaintiAlppikylä, Helsinki

Kaikki referenssit