Ilmastonmuutos lisää julkisivujen säärasitusta myös sisämaassa

Ilmaston lämpeneminen ja sateiden lisääntyminen Suomessakin vaikuttaa rakennusten kuntoon. Diplomi-insinööri Toni Pakkala Tampereen Yliopistosta selvitti väitöstutkimuksessaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia olemassa olevaan rakennuskantaan.

Tutkimuksen keskiössä ovat betonirakennukset, mutta tulokset pätevät monilta osin myös tiilirakennuksiin.

− Vauriomekanismit ovat huokoisilla kivimateriaaleilla melko samanlaisia. Kosteus on olennaisesti mukana lähes kaikissa vauriomekanismeissa niin tiilen, betonin kuin laastinkin kohdalla – ja sama koskee toki puurakennuksiakin, toteaa Pakkala.

Yksi lisääntyvän kosteuden seurauksista on erilaisten leväkasvustojen ja härmehtimisen lisääntyminen tiilipinnoilla.

− Kasvusto on ensivaiheessa lähinnä esteettinen haitta, joka poistuu puhdistamalla. Mutta jos kunnossapito laiminlyödään ja levää kerääntyy runsaasti, se myös pitää rakennetta kosteampana.

Ilmaston lämmetessä odotettavissa on, että sisämaassakin lumisateet vähenevät ja samalla viistosateet vetenä yleistyvät. Tämä tarkoittaa, että rannikolta tutut säärasitukset lisääntyvät myös sisämaassa.

Lisääntyvien säärasitusten vaikutuksia on tarkkailtava etenkin vanhassa rakennuskannassa. Nykyiset tiilet ovat CE-merkittyjä ja niiden säänkestävyyttä testataan säänrasitustesteillä. Myös muuraukseen käytettävät laastit kestävät säänrasitusta hyvin.

Viistosade vaikuttaa julkisivuihin eniten

Ilmaston lämpeneminen vähentää jossain määrin pakkasvaurioita. Ennusteiden mukaan pakkasten vaikutus ei dramaattisesti vähene esimerkiksi tämän vuosisadan aikana, varsinkaan sisämaassa.

− Pakkasrapautuminen vaatii jäätymisen lisäksi vettä, eli sademäärä ennen pakkasia on merkittävä tekijä, ja se tulee kasvamaan sekä rannikolla että sisämaassa, selittää Pakkala.

Tutkimus osoitti, että 80 prosenttia pakkasvaurioista sijoittui lännen ja kaakon välisille julkisivuille. Säätilastoja tarkastelemalla havaittiin myös, että sadekeleillä tuulet kohdistuvat useimmiten juuri näihin suuntiin.

− Sään rasitusten osuminen etelän puolelle on tiedetty jo pitkään, mutta tutkimus vahvisti juuri viistosateen eli tuulen mukana julkisivuille päätyvä vesisateen vaikutuksen.

Toni Pakkalan rakennustekniikan alaan kuuluva Väitöskirja Assessment of the Climate Change Effects on Finnish Concrete Facades and Balconies tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnassa perjantaina 14.2.2020. Pakkala työskentelee projektipäällikkönä Tampereen yliopiston Rakenteiden korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmässä ja korjausrakentamisen erikoisasiantuntijana Renovatek Oy:ssä sekä toimii Julkisivuyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtajana.