Kruunuvuorenrannassa monimuotoista tiilipintaa

Julkisivujen suunnittelussa suunnataan minimalistisen muodin jälkeen kohti runsaampia pintoja, värejä ja muotoja. Helsingin Kruunuvuorenrannassa on käytetty tiilireliefejä, puhtaaksimuurausta ja rappausta sulassa sovussa toisiaan korostaen ja täydentäen.

Huttunen-Lipasti Arkkitehdit on suunnitellut alueelle useita asuinkerrostaloja Helsingin Asuntotuotantotoimistolle. Kaava edellytti useiden erilaisten pintojen käyttöä, ja työ oli suunnittelijoille mieluisa.

– Tämä innosti meitä miettimään tiilen kolmiulotteista käyttöä, eli miten erilaisilla ladonnoilla, limityksillä ja saumaustavoilla saataisiin aikaan julkisivuun erilaista ilmettä. Työ vahvisti myös ajatuksiamme siitä, että tiilirakenteisten julkisivujen työkalupakki on hyvin monipuolinen, arkkitehti SAFA Santeri Lipasti Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy:stä sanoo.

Teknisesti tiilen ja slammauksen tai rappauksen yhdistäminen on turvallinen ratkaisu, sillä tiili ja tiilen päälle tehty rappaus toimivat samalla tavalla. Rakennusvirheiden riski on pienempi kuin erityyppisisä materiaaleja ja rakenteita yhdisteltäessä.

Arkkitehti SAFA Mikko Blomberg Huttunen Lipastilta kiittelee tilaajaa eli Helsingin ATT:a kunnianhimoisista suunnittelutavoitteista.
Hän sanoo etsivänsä jokaisesta kohteesta leikin mahdollisuutta.
– Uusien ratkaisujen hakeminen tuo myös painetta tuottaa parempaa rakentamista.

Lue laajempi artikkeli tästä linkistä.