Maununnevan tiiliset villapaidat

Maununnevan tiiliset villapaidat

Helsingin Maununnevalle valmistui joulukuussa 2023 Helsingin kaupungin neljän kerrostalon vuokrakohde, jonka julkisivuilme muistuttaa neulottua pintaa, aivan kuin talot olisi puettu tiilivillapaitoihin. Helsingin asuntotuotantotoimiston tilaaman hankkeen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut ARK-house arkkitehdit, pääsuunnittelijana Hannu Huttunen ja rakennussuunnittelijana Tina Ullrich.

Tontin asemakaavamuutoksessa tontille määriteltiin rakennettavaksi kaksi lamellitaloa kadun suuntaisesti sekä kolme pistetaloa sisäpihan toiselle laidalle. Jo suunnittelun alkuvaiheessa katutilan eheys vaati lamellitalojen yhdistämistä yhtenäiseksi rakennusmassaksi, jolloin rakennusrintamalle saatiin jatkuvuutta ja voimaa.

Kuva: Hannu Huttunen

Suunnittelussa oli myös tärkeä huomioida kohteen sijainti pientalovaltaisella asuinalueella. Tämä vaikutti erityisesti kadunvastaisen nelikerroksisen talon suunnitelmaan
— Suunnitteluprosessin aikana tuli vahvasti sellainen tunne, että pitkä talo täytyy jäsentää ja sovittaa pientalojen rytmiikkaan. Idea talon rungon taitteisuudesta ja kattomuodosta syntyi Hannun taitellessa paperia origamin tyyliin. Pohjakerroksen punaiset tiilikentät poimivat mittakaavansa kadun varren pientaloista ja toistavat naapuritontin kerrostalon värimaailmaa, Tina Ullrich kertoo.

Julkisivumateriaaliksi Vaalea Utu Vuolu -tiili

Tontin asemakaavamuutos edellytti julkisivumateriaaliksi vaaleaa rappausta, puhtaaksimuurattua punatiiltä tai puuta. Arkkitehdeille tiilen käyttö julkisivuissa oli ensisijainen valinta. Kun Wienerbergerin tiilivalikoimasta löytyi sopiva vaalea tiili, materiaalipaletti alkoi olla selvillä.
— Se, että asemakaavassa tiili mainitaan julkisivumateriaalina, on suunnittelun kannalta hyvä lähtökohta. Tiili on kestävä materiaali ja sillä saadaan toteutettua laadukasta asuinympäristöä. Maununnevantien kohteeseen Utu Vuolu -tiili oli hyvä löytö, erityisesti sen kehrättyä lankaa muistuttava tekstuuri ja ulkonäkö miellytti. Muurattuna pintana se on ilmeeltään vaihteleva, eikä tuota liian yksiaineista pintaa, Tina kuvailee.

Suunnittelijat halusivat korostaa kolmen pistetalon päätyseinää tiilikuviolla. Koska pistetalot ovat suuria ja pitkän lamellitalon ikkunat avautuivat pääasiassa pistetalojen suuntaan, näkymän haluttiin olevan mielenkiintoinen.
— Tässä ajassa tuntuu olevan kiinnostusta seinäpintoja jäsentelevään koristeluun. Esimerkiksi muraaleja esitetään moneen paikkaan. Arkkitehdin näkökulmasta tavoite on kuitenkin suunnitella seinäpinta jo alun perinkin kauniiksi. Tiilimuuraus antaa julkisivun pinnan käsittelylle monipuoliset mahdollisuudet ja vahvan materiaalin tunnun. Tiilen avulla voidaan toteuttaa aistikasta ja kaunista pintaa.

Neulottua villapaitaa muistuttava suurkuvio läpi koko julkisivun

Pistetalojen julkisivutoteutuksesta oli useita eri luonnosvaihtoehtoja. Suunnitelmissa toistui Jussipaidasta tuttu salmiakkikuvio ja nelikulmio eri muodoissaan. Tinan esitellessä luonnoksia, Hannulle syntyi ajatus koko julkisivupinnan kattavasta suurkuviosta. Ennen lopullisia suunnitelmia oleellista oli saada muuraustyöstä vastanneen PTS Muurauksen ja työnjohtaja Kimmo Rahkalan tuki toteutukselle. 
— Olimme onnekkaita, että kohteeseen oli valittu pätevä muuraustiimi. Kimmo Rahkalan kommentti ”Täytyyhän sitä yrittää, kun toinen on tosissaan” on jäänyt lähtemättömästi muistiin, Tina naurahtaa.

Siten tiilivillapaidaksi nimetty suurkuvio lukittiin julkisivusuunnitelmiin. Poikkeuksellisen toteutuksesta tekee juuri sen ulottuminen koko julkisivupinnan alueelle sitomatta sitä pinnan perusjäsentelyyn. Tyypillisesti reliefimäisiä kuviointeja ja ladonta-aihioita suunnitellaan siten, että ne ovat kerroksittain toistettavissa. 

Muuraustyö haastavuudesta huolimatta sujuvaa

Muurausvaiheessa kuvion työstö sujui ilman teknisiä ongelmia. Ennen työn aloittamista arvioitiin, että tiilimuurauksessa syntyisi tavanomaista enemmän heittoa limityksissä, mutta näin ei käynyt. Villapaitakudelman lisäksi julkisivuissa on toteutettu erikoistiilillä pitsimuurausosuuksia parvekkeiden pielissä. Kokonaisuus on harmoninen ja muodostaa tuleville asukkaille lämpimän ja viihtyisän asuinympäristön.

Maununnevantien pientalojen asukkaat ovat suhtautuneet uudisrakennushankkeeseen uteliaisuudella. Huolella suunniteltu ja laadukkaasti rakennettu kohde osoittaa kunnioitusta olemassa olevaa rakennuskantaa ja asukkaita kohtaan.

— Muurarit edustavat rakennusalalla käsityöperinnettä. On mahtava huomata, että edelleen löytyy asennetta, taitoa ja tahtoa vaativiin toteutuksiin. Maununnevantien kohteessa julkisivut toteutuivat suunnitellusti ja lopputulos vastaa hämmästyttävän hyvin suunnitteluvaiheen havainnekuvia. Emme voisi olla tyytyväisempiä lopputulokseen, Tina Ullrich toteaa.