Klingendahlin piippu ehostui yläilmoissa

Suojellun 84,5-metrisen piipun kunnostus Tampereen keskustassa on sekä teknisesti että työturvallisuuden kannalta yksi vaativimmista muurattujen rakenteiden viimeaikaisista työmaista.

Tampereen keskustan eteläpäässä sijaitseva, nykyään toimisto- ja asuinkäytössä palveleva Klingendahlin kiinteistö toimi 1950-luvulle asti tekstiilitehtaana. Lajissaan maan suurimman, villalankaa ja villakankaita valmistaneen tehtaan oli perustanut kauppaneuvos Fabian Klingendahl, ja tehdasrakennus suojeltiin asemakaavalla vuonna 1985. Siksi sen vuonna 1951 valmistunutta piippuakaan ei saanut purkaa kuin aivan välttämättömistä syistä. Tällaiseksi syyksi katsottiin paha rapautuminen 11,5 ylimmän metrin korkeudelta. 73 metristä alaspäin riitti tiilien saumojen tarkistaminen ja useimmissa tapauksissa uusiminen.

Purettujen tiilien tilalle hankittiin kolmea erisävyistä tiiltä, jotta uusittu osa erottuisi mahdollisimman vähän vanhasta säilytetystä osasta. Tiilet hankittiin Wienerberger Suomen välityksellä Saksasta.

– Tiiliä tilattiin varmuuden vuoksi reilusti, koska toimitusajat olivat pitkät. Muutama sata tiiltä jäi ylikin, mutta niille voi tulla käyttöä, sillä Tampereella on vastaavan tyyppisiä projekteja tarjottavana jatkossakin, kohteen pääurakoitsijana toimineen Rappaustekniikka Laurell Oy:n vastaava työnjohtaja Jarno Viitanen kertoo.

Tiilet ja laasti ”sävy sävyyn”

Ennen piipun korjaamista ja osittaista purkamista oli luonnollisesti tehty tarpeelliset kuntotutkimukset ja niihin nojautuvat suunnitelmat. Voimassa olevasta suojelupäätöksestä huolimatta oli tehtävä kompromissi siinä, mikä oli järkevää säilyttää. Sen jälkeen oli tärkeää saada aikaan uusi muurattu rakenne, joka muistuttaa purettua yläosaa sävyiltäänkin mahdollisimman hyvin. Tähän tarvittiin valmistajalta kolmea erilaista tiiltä.

Myös laastin valinnassa oli haettava sopivaa sävytystä. Fescon oli tässäkin hankkeessa alusta asti mukana laastin ja sen sävyjen valinnassa. Fescon on kotimainen laasti-, hiekka- ja pinnoitetuotteiden kehittäjä ja valmistaja. Yhtiö on tehnyt alalla merkittävää kehittämistyötä jo 40 vuoden ajan.

– Perustuotteeksi valittiin ankariin olosuhteisiin kehitetty ja Suomessa valmistettu, viistosaderasitusta hyvin kestävä Fescon M100/600  -tiivislaasti, johon haimme tavallisuudesta poikkeavan, kohteen alkuperäisen sävytyksen kaltaisen ratkaisun, kertoo Fesconin tuotepäällikkö Eetu Jäntti.

Klingendahlin piipun laastiksi valikoitui vakioväristä poikkeava ruskeanharmaa tiivislaasti sen jälkeen, kun ensin oli tehty mallit kolmesta vakioväristä. Valittua, Fesconin laboratoriossa säädettyä sävyä käytettiin sekä purettua yläosaa korvaavan rakenteen muurauksissa että säilytetyllä alimmalla 70 metrin piippuosalla. Kaikkiaan laastimenekki oli peräti 54 tonnia.

– Tarkka menekki selvisi vasta loppuvaiheessa, sillä vanhojen saumojen laastimäärät vaihtelivat suuresti. Noin 60 prosenttia vanhoista saumoista piti uusia, yhteensä noin kymmenen kilometriä, Jäntti toteaa.

Turvallisuus korostuu korkeuksissa

Aiemmin toteutettuja vastaavia kohteita ei Tampereellakaan juuri vielä ole,  paitsi jos vastaavuus merkitsee vastaavaa työskentelykorkeutta. Rappaustekniikka Laurellin ammattilaiset nimittäin korjasivat Naistenlahden voimalaitoksen vanhan betonirakenteisen savupiipun seitsemän vuotta sitten. Tuolloin ”keikuttiin” vielä yhdeksän metriä ylempänä. Näissä korkeuksissa on selvää, että turvallisuus on erityisen korostunut ykkösasia.

– Joka ukko ei noihin korkeuksiin suostu kapuamaan, mutta saimme toki kootuksi tarvittavan vajaan kymmenen asentajan ryhmän, useimmat siitä omilta palkkalistoilta. Nämä ammattilaiset kyllä ymmärtävät, mitä kaikkea turvallisuudessa on otettava huomioon. Ei riitä, että oma työturvallisuus on hallinnassa, vaan lisäksi on otettava alhaalla olevat huomioon.

– Otimme haltuun tarpeeksi laajan alueen, sillä pienikin putoava esine olisi tehnyt alhaalla pahaa jälkeä. Näin ei käynyt Naistenlahdessa eikä Klingendahlin piipun korjauksessa, koska asentajilla oli vasarat ja muut työkalut niin sanotusti piuhan päässä, Viitanen muistuttaa.

Tiilet kuormattiin hissiin tarkasti

Lähes sadassa metrissä työskentely pakottaa Viitasen mukaan miettimään ennalta myös työtekniset asiat uusiksi. Esimerkiksi painepesurin on oltava tehokkaampi ja telineiden tuenta jämäkämpi.

– Noissa korkeuksissa tietysti tuulee aina, mikä vaikuttaa telineiden tuentaan. Samasta syystä löytyy ymmärrettävästi heitäkin, jotka eivät halua ammattinsa hallinnasta huolimatta näille keikoille, Viitanen toteaa.

Hissillä menokin lähes sataan metriin voi olla sananmukaisesti huimaava kokemus. Kirskahtelevia työmaahissejä pidetään äärimmäisen luotettavina. Vallitsevan käytännön mukaisesti työmaahissiä ei koskaan oteta käyttöön ilman auktorisoitua asennusta ja asennuksen tarkastusta.

– Hämeen Rakennuskone hoiti asennuksen, ja siihen kuuluu kuukausittainen tarkastus. Itse ltarkastamme viikon välein, että hissin toiminta on normaalia, Viitanen toteaa.

Hissin ongelmaton toiminta korostuu työmaalogistiikassa sitä enemmän, mitä korkeammalla työpiste sijaitsee. Kun kaikkiaan 5 700 tiiltä piti toimittaa korjattavan piipun reunalle, kerralla roudattava lasti oli optimoitava tarkasti: liikaa ei voinut viedä, mutta silti mahdollisimman paljon. Kahvitauolle siirtyminenkin oli mietittävä kahdesti, sillä käytäessä sumpilla ”alailmoissa” pelkkään liikkumiseen kului lähes koko lakisääteinen minuuttimäärä.

Näistä korkealla työskentelyn haasteista huolimatta työtahti pysyi suunnitellussa ja kohde valmistui ajoissa viime vuoden loppuun mennessä. Erityisen tärkeää aikataulun kannalta oli se, että hisseillä saatiin koko ajan ylös sopiva määrä tiiliä.

Teksti: Vesa Tompuri

Klingendahlin piipun korjaus

– Klingendahl Oy:n tekstiilitehtaan piippu valmistui 1951

– Tehdas ja piippu suojeltu asemakaavalla 1985

– Korjaus ja yläosan uusi piippuosa toteutettu vanhan rakenteen ehdoilla

– Piipun korkeus 81 metriä, 11 ylintä metriä korvattu uudella rakenteella

– Uudet tiilet ja laastit sävytetty vanhaa rakennetta muistuttaviksi

– Laastit Fescon ja tiilet Wienerberger

– Urakka käynnistyi tammikuussa 2023 ja valmistui joulukuussa 2023

– Yhteensä 5 700 tiiltä ja 54 tonnia laastia