Tiilimurske hyötykäytössä

Tiilen tuotannossa syntyy jonkin verran tiiliä, jotka eivät esimerkiksi esteettisiltä ominaisuuksiltaan vastaa laatuvaatimuksia. Osa tiilistä voidaan myydä 2-laatuisina, mutta myös myyntiin päätymätön materiaali voidaan käyttää hyödyksi tiilimurskeena. Tiilivalmistajien kehityshankkeissa etsitään uusia mursketta ja kierrätysaineksia raaka-aineena käyttäviä tuotteita.

Murskeen käyttöä suunniteltaessa on huomioitava sekä murskeen alkuperä että käyttökohde. Uudelleen käytettävässä murskeessa ei saa olla haitallisia aineita, ja materiaalin soveltuvuus muutenkin tulee varmistaa. Poltettu tiili itsessään on puhdasta, joten tuotannon hukkatiiliä ei tarvitse testata, mutta puretuista rakenteista saaduissa tiilissä tai laastissa haitallisia aineita voi olla. Tällaisia ovat esimerkiksi aikanaan vesieristeenä käytetyt kreosootit sekä mahdolliset käytön aikana rakenteisiin imeytyneet haitta-aineet.

Hukkatiilistä syntyi tiheä lämpökivi

Tiilerin tehtaalla ideoitiin tuote, jossa hyödynnetään tehokkaasti hukkatiilistä tehty murske. Tiileri ja HB Betoni kehittivät lämpökiven, jonka raaka-aineesta 85 % on puhdasta tiilimursketta. Lämpökiven myynti alkoi vuonna 2020.

Lämpökivi on tiheämpää kuin perustiili ja kuusi kertaa tavallisen tiilen kokoinen painaen 15 kiloa.

Hyvän lämmönvarauskykynsä ansiosta lämpökivi sopii erityisesti pinnoitettavien tulisijojen kuoreen. Muuraus toteutetaan ohutsaumalaastilla. Lämpökiven pinta voidaan rapata, laatoittaa tai maalata. Takan runko ja pesä muurataan perinteiseen tapaan.

Suurikokoisen lämpökiven etuihin kuuluu myös nopea asennus. Takkojen ohella tuote soveltuu hyvin esimerkiksi väliseiniin ja piharakentamiseen.

Lämpökivi Tiileri

Lue lisää:
Hukkatiilien murskasta syntyy uutta kiveä | KIVIFAKTAA


Purkutiilimurske toimii muurissa

Isojakoiseksi jätetylle tiilimurskeelle voidaan kehittää erilaisia käyttötapoja esimerkiksi piharakentamisessa. Seinäjoen Itikanmäen asuinalueella kierrätystiiliä käytettiin kekseliäällä tavalla meluaitoihin. Kaupungin keskustasta purettiin noin satavuotias Atrian toimitalo ja paikalle rakennettiin 2019 valmistunut asuinalue. Rakennuttajan toiveena oli jollain tavalla hyödyntää purkutiiliä alueella.

Tontille toteutettiin metallikehikkoisten kivikorien tapaan muurit, jotka on täytetty kivien sijaan tiilimurskeella. Purkujätteestä erotellut punatiilet murskattiin kivimurskaimella hieman pienemmäksi. Tiiliin sai jäädä pieniä määriä laastia, sillä materiaalin alkuperää ei ollut tarvetta piilottaa. Näkösuojana ja meluesteevä toimivat muurit ovat konkreettinen muisto paikalla olleesta rakennuksesta.

Itikanmäki tiilen uusiokäyttö

Lue lisää:
Omaperäinen kierrätystiilimuuri muistuttaa menneestä


Wienerberger mukana Circular Design -ohjelmassa

Circular Design on valmennusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda muotoiluosaamista kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämiseen yrityksissä. Ympäristöministeriön käynnistämän ohjelman toteutuksesta vastaavat Design Forum Finland ja Ethica Oy yhdessä useiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Kaikkiaan valmennusohjelmaan valittiin hakemusten perusteella mukaan 50 yritystä tai yhteisöä.

Wienerberger etsii aktiivisesti uusia tapoja ja toimintamalleja kiertotalouden edistämiseksi. Pääsy mukaan Circular Design -ohjelmaan tukee yrityksen tavoitteita löytää ratkaisuja kierrätysaineiden laajempaan hyödyntämiseen tuotannossa sekä raaka-aineita säästävämpien tuotteiden kehittämiseen. Verkostoituminen muiden kiertotaloudesta kiinnostuneiden yritysten kanssa edistää uusien kumppanuuksien löytymistä ja antaa uusia näkökulmia tuotekehitykseen.

Valmennusohjelma käynnistyy tammikuussa 2023 ja kestää noin vuoden.

Lisätietoa ohjelmasta https://circulardesignsuomi.kiertotaloussuomi.fi/