Tiilijulkisivujen uusiokäyttöä tutkitaan kiertotalouden pilottihankkeessa

Purettava toimistorakennus Lauttasaaressa. Kuva SATO Oyj.

Helsingin kiertotalousklusteri, ympäristöministeriö ja Rakennustietosäätiö RTS ovat käynnistäneet hankkeen, jossa rakennusmateriaalien kierrätysmahdollisuuksia tutkitaan ja kehitetään toimistorakennusten purkamisen yhteydessä.

Helsingin Lauttasaaressa Vattuniemen alueella tullaan purkamaan lähivuosina 16 toimistorakennusta. Purkumateriaalille pyritään löytämään käyttökohteita jo ennen kuin purku toteutuu. Näin minimoidaan jätteeksi päätyvän materiaalin määrä. Ihanteellisessa tapauksessa materiaalit voitaisiin hyödyntää samalle alueelle toteutettavissa uusissa rakennushankkeissa.

Hankkeessa kehitetään monistettavia toimintamalleja, joita voitaisiin käyttää muissakin purku- ja korjaushankkeissa. Purkumateriaalien käyttökelpoisuus tulisi pystyä selvittämään rakennuspaikkakohtaisella varmentamisella. Tämä tarkoittaa käytännössä suunnittelijan tekemää arviota materiaalien soveltuvuudesta kyseiseen kohteeseen. Esimerkiksi Helsingin kiertotalousklusteri kehittää parhaillaan menetelmiä, joilla uudelleen käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuus voidaan luotettavasti osoittaa. Lue lisää aiheesta.

Vattuniemeen halutaan muodostaa alusta monipuolisille kokeiluille, jotka edistävät kiertotalouden toteutumista ja toimijoiden verkostoitumista. Tärkeää on myös saada kerättyä informaatio purettavista rakennusosista ja näin edistää kiinteistönomistajien yhteistyötä purkumateriaalin käsittelijöiden ja hyödyntäjien kanssa.

Tiilijulkisivut uusiokäyttöön

SATOn omistama Heikkiläntie 10:n tiilijulkisivuinen toimistorakennus on yksi Vattuniemen purettavista kohteista. 50-vuotiaan rakennuksen purkukartoituksen yhteydessä purettaville rakennusosille on ideoitu uusia käyttökohteita ja samalla arvioitu niiden määrää ja ominaisuuksia.

– Tavoitteena on löytää rakennuksesta purettaville osille mahdollisimman paljon hyötykäyttöä joko materiaalina tai uudelleenkäytettävinä rakennuksen osina, sanoo SATOn hankekehityspäällikkö Kirsi Ojala.

Arvion mukaan rakennuksesta puretaan selvästi eniten betonia, noin 2800 tonnia. Purettavan tiilen määrä on toiseksi suurin, noin 145 tonnia. Lisäksi rakennuksesta puretaan metalleja, kipsilevyä, kattohuopaa, eristeitä, puuta, asbestia, muovimattoja ja sekalaista rakennusjätettä.

Tontille on laadittu viitesuunnitelma uudisrakennuksesta ja piharakennelmista, joissa on tarkoitus hyödyntää purkumateriaaleja. Purettavan rakennuksen julkisivuissa on suorakaiteen muotoisia 1400 mm:n korkuisia tiilielementtejä, joita on mahdollista jalostaa uusiokäyttöön. Idealuonnoksissa tiiliseinä on irrotettu isoina paloina, joista on muokattu elementtejä leikkaamalla palat pienempiin osiin ja yhdistämällä osat taustabetoniin valamalla tai metallikehikolla. Seinien rakennetta ei ole vielä tutkittu ja tutkimus voi muuttaa suunnittelun lähtökohtia.

Idealuonnoksia Heikkilantie Sato
Kuvateksti: Tiilijulkisivuille on ideoitu mahdollisia käyttökohteita tontin piharakennelmissa. Kuva SATO Oyj.

Luonnossuunnitteluvaiheessa on tutkittu, miten purettavia osia voidaan käyttää muun muassa kylmän ulkorakennuksen ja pihan muurien rakentamisessa. Vanha sisäänkäyntikatos on suunniteltu käytettäväksi piharakennuksen katoksena. Pihalle on ideoitu myös kasvihuone, jossa tiiltä käytetään seinien alaosassa. Kasvihuoneen seinät rakennetaan purettavista ikkunoista ja tarvittava betoni voi olla kierrätettyä.

Esimerkki Tanskasta: Resource Rows

Idea tiilijulkisivujen uusiokäyttöön on saatu Tanskan Ørestadissa toteutetuista Resource Rows -rivitaloista, joissa hyödynnettiin hylättyjen rakennusten tiilijulkisivuja. Lendager UP kehitti olemassa olevista materiaaleista uusia rakennustuotteita innovatiivisilla tavoilla. Purkukohteen julkisivut irrotettiin kokonaisina, koska muurauslaastin lujuuden vuoksi tiiliä ei voitu irrottaa yksitellen.

Lue lisää Resource Rows -taloista
Vanhat tiilijulkisivut moduuleina uuteen taloon – Kivitaloinfo
lendager.com | Resource Rows