Tiilijulkisivu eli kuorimuuri

Nykyaikainen tiilijulkisivu muurataan vakiotiilistä kuorimuurirakenteena.

Kuorimuuri eli tiilijulkisivu

Kuorimuuri suunnitellaan niin, että se on pääosin itsensä kantava ja tukeutuu perustuksiin. Muurin osia voidaan kannattaa tarvittaessa myös kerroksittain rungosta tiilipalkki- ja konsolijärjestelmien avulla. Kuorimuuri kiinnitetään sopivin kohdin taustaansa, jotta se pysyy suorana pystyssä ja kestää siihen kohdistuvat rasitukset.

Kuorimuuri tuuletetaan sen taakse jätettävän 30-50 mm:n levyisen ilmaraon kautta. Pientaloissa riittävä ilmaväli on 30 mm ja kerrostaloissa useimmiten 40 mm. Haitallinen ilmavirtaus lämmöneristeessä estetään tuulensuojaeristeellä. SPU-eristettä käytettäessä ei tarvita erillistä tuulensuojalevyä. Detaljien suunnittelussa otetaan huomioon rakenteen tuulettuminen ja veden johtaminen ulos rakenteesta.

Käytössä olevat kuorimuurin paksuudet riippuvat rakennuksen kerroksien lukumäärästä:

– Jos rakennuksessa on vähemmän kuin kolme kerrosta, kuorimuurin paksuus on 85 mm.

– Yli kolmen kerroksen talot vaativat kuorimuurin paksuudeksi vähintään 120 mm, mutta käytännössä seinät useimmiten ovat normaalitiilen paksuisia eli 130 (135) mm.

Kun ulkokuoressa käytetään 85 mm leveää tiiltä, on erityisesti huolehdittava siitä, että muurirakenteen takana on riittävä ilmarako. Tuulelle ja sateelle alttiissa seinärakenteissa sekä korkeissa rakennuksissa suositellaan vedenpitävyyden varmistamiseksi käytettävän vähintään 120 mm leveitä reikätiiliä tai 100 mm leveitä umpitiiliä. Tiilen pinnoite voidaan ottaa huomioon tiilen leveyttä määritettäessä, jos pinnoitteen vaikutus vedenpitävyyteen voidaan luotettavasti osoittaa.

Viistosateelle alttiissa kuorimuureissa ja merenrantakohteissa suositellaan standardin SFS-EN 988-2 mukaista normaalia tiiviimpää muurauslaastia, jossa on säänkestävyyttä, vesitiiviyttä ja työstettävyyttä parantavia lisäaineita. 

Kerrostaloissa sisäkuori on useimmiten betonia. Puu- tai teräsrankaiset levyseinät ovat edullisia ja nopeita asentaa, mutta voimakkaille viistosateille alttiissa kohteissa kivirakenteinen sisäkuori on turvallisempi ja pitkäikäisempi ratkaisu.

Kylmäsiltojen välttämiseksi tuuletetuissa kuorimuuratuissa rakenteissa ovet ja ikkunat liitetään muurattuun rakenteeseen aina lämmöneristyksen kohdalle.

Tiiliseinässä jokainen tiilirivi tukeutuu alla olevaan tiiliriviin. Suoran aukon yläreuna vaatii tukea. Tähän on olemassa erilaisia palkkiratkaisuja, joista tavallisimmat ovat raudoitettu tiilipalkki ja esijännitetty tiilipalkki sekä raudoitettu palkkitiilistä paikalla muurattu tiilipalkki.

Tiilipintaiset palkit valmistetaan muuraukseen käytettävästä tiilierästä. Muuraus etenee nopeasti käsin paikalleen nostettavien elementtien päältä. Suuret tiilipalkit asennetaan koneellisesti. Väliaikaisia tukia tarvitaan vain yli 2 m:n aukoissa.

Pienet aukot aina noin viiteen metriin voidaan ylittää tiilipalkein. Nauhamaisen ikkunan yläpuolella käytetään taustarakenteesta kannatettua tiili-, betoni- tai teräspalkkia.

Muuraussiteet

Muuraussiteet jäykistävät kuorimuuria ja siirtävät tuulikuormia sisempiin rakenteisiin. Siteitä vaaditaan vähintään 4 kpl/m². Siteiden määrää on lisättävä kohdissa, joissa rakenne tai kuormitukset ovat normaalista poikkeavia tai muurin jatkuvuus katkeaa, esim. nurkat, aukkojen pielet, liikuntasaumat ym.

Muuraussiteen valinnassa otetaan huomioon sen korroosionkestävyys, eli muuraussiteiden tulee aina olla ruostumattomia tai, jos kyseessä on < 5m korkeat rakennukset, kuumasinkittyjä tiilisiteitä. Myös lämpötilan aiheuttamat muodonmuutokset ja asennustapa huomioidaan tiilisiteitä asennettaessa siten, ettei lämmöneriste vahingoitu. Vesi ei myöskään saa johtua siteitä pitkin seinän sisään.