Kennotiiliharkot

Harkkorakenteisista kivitaloista lyhyin rakentamisaika

Ohuiden kennojen ja keraamisen rakenteensa ansiosta kennotiilisharkoista muurattu seinä on kaikista kivirakenteista nopeimmin kuivuva, mikä mahdollistaa sisäpuolisten töiden sekä julkisivurappauksen aloittamisen lähes välittömästi muurauksen jälkeen samoja telineitä hyväksikäyttäen.

Rakentamisaika lyhenee ja rakennus saadaan valmiiksi yhdellä kertaa ilman, että julkisivurappauksen lopullista valmistumista tarvitsisi odottaa lämmityskauden ajan.

Kennotiiliharkosta eristävä ja luonnollisesti hengittävä yksiaineinen seinä

Keraaminen kennoharkko jatkaa pitkää ja toimivaksi todettua tiilirakentamisen perinnettä. Harkot valmistetaan polttamalla korkeassa lämpötilassa pääraaka-aineena savi. Poroton-talon runkorakenne täyttää sellaisenaan, ilman erillistä lämmöneristekerrosta, ulkoseiniltä vaadittavan 0,17 W/m2K lämmöneristävyysvaatimuksen. Harkon eristävyys perustuu joko kennomaisen rakenteen sisään jäävään ilmaan tai kennoston täytteenä käytettävään perliittiin.

Yksiaineisuus on merkittävä etu, kun halutaan varmistaa seinärakenteen riskitön toimivuus pitkällä aikavälillä. Jos useita eri tiiveyden omaavia materiaaleja sisältävän seinärakenteen sisään joutuu kosteutta, sen haihtuminen luonnollisesti rakenteen läpi ei välttämättä aina onnistu. Yksiaineisella epäorgaanisella massiivitiilirakenteella on suuri kosteuskapasiteetti ja oikeanlainen huokosrakenne, jolloin se pystyy sitomaan ja luovuttamaan kosteutta ympäröivien olosuhteiden vaihdellessa.

Ohuiden kennojen ja keraamisen rakenteensa ansiosta Poroton-seinä on kaikista kivirakenteista nopeimmin kuivuva, mikä mahdollistaa sisäpuolisten töiden sekä julkisivurappauksen aloittamisen lähes välittömästi muurauksen jälkeen samoja telineitä hyväksikäyttäen. Rakentamisaika lyhenee ja rakennus saadaan valmiiksi yhdellä kertaa ilman, että julkisivurappauksen lopullista valmistumista tarvitsisi odottaa lämmityskauden ajan.

Kennoharkkorakenteeseen ei tuoda rakennusaikana lisäkosteutta suurien valujen tai laastimäärien muodossa. Vain vaakasaumoihin levitetään ohut laastikerros. Rakenteen nopean kuivumisen ja kutistumattomuuden ansiosta pintojen tasoitus- ja viimeistelytyöt voidaan aloittaa jo pian muurauksen valmistuttua.

Useita vaihtoehtoja julkisivupinnoitteeksi

Tyypillisesti kennoharkkoseinän julkisivuratkaisuksi valitaan rappaus, mutta talon voi myös vuorata esimerkiksi tiilellä, mikä ratkaisuna parantaa edelleen rakenteen energiatehokkuutta ja ääneneristävyyttä sekä takaa talolle pitkän ja huoltovapaan elinkaaren. Puutaloalueita ajatellen mikään ei estä Poroton-harkkotaloa vuoraamasta myös puupaneelilla.

Ilmastoneutraalit Poroton-perliittiharkot

Materiaalivalinnoilla on merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kennoharkkojen tuotannossa syntyvät CO2-päästöt on minimoitu tehtaan oman energiatehokkuusohjelman avulla. Päästöjä vähennetään myös käyttämällä vihreää sähköä ja hankkimalla päästöhyvityksiä. Tiilen poltossa syntyvä lämpö käytetään tehokkaasti hyväksi osana tuotantoprosessia. Muita energiatehokkuustoimia ovat mm. led-valaistus ja paremman hyötysuhteen laitteistoinvestoinnit.

Kennoharkot pientaloihin

Poroton-kennoharkoista löytyy pientalorakentamiseen kaksi vaihtoehtoa. Joko avokennoinen, ilmaeristeinen harkko tai perliittitäytteinen harkko, jossa vulkaaninen kiviaines toimii eristeenä. Ilmaeristeisen harkon ulkoseinävahvuus on 49 cm ja perliittitäytteisen harkon 42,5 cm tai 36,5 cm. Kaikkien harkkojen lämmöneristävyys  täyttää 0,17 W/m2K U-arvovaatimuksen.

Tuotteet: https://www.wienerberger.fi/tuotteet/kennotiiliharkot/tuoteryhmat/kennoharkot-pientalot.html

Kennoharkot monikerrosrakentamiseen

Poroton-kennoharkoista löytyy ratkaisu myös kerrostalojen rakentamiseen. Perliittitäytteinen S8-harkon kantavuus ja ääneneristävyys on monikerrosrakentamiseen soveltuvalla tasolla. Harkolla toteutetun ulkoseinän U-arvo on 0,16 W/m2K.

Tuotteet: https://www.wienerberger.fi/tuotteet/kennotiiliharkot/tuoteryhmat/kennoharkot-kerrostalot.html

Kennoharkkorakentamisen suunnitteluohje 

Kennoharkkorakentamista harkitseville sekä rakennushankkeiden suunnittelijoille kattava tietopaketti kennoharkkojen ominaisuuksista sekä työvaiheista eri harkkorakenteilla. Lataa suunnitteluohje tästä.