Muurit ja aidat

Tiili on kaunis ja kestävä materiaali myös pihan alueita rajaaviin muurirakenteisiin. Tiilien runsas valikoima ja lukuisat erilaiset muuraustavat tarjoavat muurien suunnitteluun lähes rajattomasti mahdollisuuksia.

Tiilimuuri rajaa ja suojaa kauniisti

Matalia muureja käytetään usein myös esimerkiksi istutusalueita rajaamassa. Muurin ei tarvitse olla suoralinjainen, pieni kappalekoko mahdollistaa moninaiset muodot rakenteisiin.

Korkea ja tiivis muuri toimii meluaitana sekä tehokkaana näkösuojana. Esimerkiksi lasten leikkialueilla voi olla myös tarpeen rajoittaa pääsyä alueelle tai alueelta pois. Halutessa erilaiset kurkistusaukot luovat mielenkiintoisia näkymiä muurin molemmin puolin.

Tiilimuuri voidaan toteuttaa kokonaan tiilistä tai yhdistää tiileen betonia, metallia tai vaikkapa luonnonkiviä.

Tiilipilareilla voidaan luoda visuaalisuutta ja tukea myös muista materiaaleista tehtyihin aitoihin. Kokonaisuus on klassinen ja arvokkaan oloinen.

Ohjeet muurien rakentamiseen

  • Muurattu tiiliaita perustetaan tavallisimmin routarajaan ulottuvalle betoniperustukselle.
  • Perustuksen päälle tehdään kosteussulku estämään perustusten kautta nousevan kosteuden imeytyminen tiileen.
  • Tiilimuuriin käytettävien tiilien tulee olla ehjiä ja pakkasenkestäviä.
  • Muurauksessa käytetään esimerkiksi M5 (M100/600)- tai M10 (M100/500) -muuraussementtilaastia.
  • Tiilimuuri tulee kattaa esimerkiksi pellillä, betonilla tai kattotiilellä, joka ulotetaan riittävän etäälle tiilipinnasta veden valumien välttämiseksi. Kaltevan katteen tulee olla muurin pinnasta 20…40 mm ulkoneva. Kate katkaistaan liikuntasaumojen kohdalla. Erillisen katteen sijaan ylin kerros voidaan tehdä tiiviiksi poikkeavalla ladonnalla, joka myös antaa muurille viimeistellyn ilmeen.
  • Tiilimuuri voidaan puhtaaksimuurata tai pinnoittaa.
  • Ohuessa tiilimuurissa voidaan käyttää pilastereita jäykistämään rakennetta.
  • Jos muuri rapataan, rappauslaastina käytetään yleensä sementtipohjaisia rappauslaasteja yksi- tai kaksikerrosrappauksena.
  • Jos tiilimuuri maalataan, käytetään esimerkiksi silikaatti-, sementti-, kalkkisementti- tai kalkkimaaleja. Kalkkimaaleilla on muita käsittelyjä tiheämpi huoltotarve.