Kurjenlinna

Kurjenlinna Turun keskustan kupeessa heräsi uuteen elämään, kun sen vanhat täystiiliset kiinteistöt muutettiin pieteetillä asunnoiksi ja toimistotiloiksi.

Kurjenlinnan kaksi rakennusta ovat vuodelta 1893 ja arkkitehti Arthur Kajanuksen suunnittelema työlaitos vuodelta 1899. Vanhat talot ovat rakennustaiteellisesti arvokkaita, joten muutostöissä vaaditaan erityisratkaisuja.

Hankkeessa kunnioitettiin perinteitä: massiivitiilirakenteet säilytettiin ja uudet ulkoseinärakenteet muurattiin keraamisilla Poroton-kennoharkoilla.

Vuokrakartio Oy:n toimitusjohtaja Niko Lappalainen on syystäkin ylpeä.

Kurjenlinnan noin 2,7 hehtaarin laajuinen alue on todellinen helmi – rakennustaiteellisesti ja sosiaalihistoriallisesti arvokas kokonaisuus, josta moni turkulainen ei ole ollut edes tietoinen. Se on kuin aidattu salainen puisto, jonne ei ohikulkija sattumalta eksy.

Vanhat rakennukset kunnostettiin ulkoasultaan alkuperäiseen loistoonsa, mutta asunnot ja toimistotilat toteutettiin luonnollisestikin uusimmalla tekniikalla. Vanha rakenne purettiin tiilimuuraukselle. Kaikki pintamateriaalit ja mm. välipohjat poistettiin. Uudet rakenteet toteutettiin mahdollisimman alkuperäisen kaltaisilla materiaaleilla. Saneerauksessa käytettiin rakentamisajankohdan hengen mukaista poltettua tiiltä myös väliseinärakenteissa, jotta rakenteista saataisiin täysin riskittömiä.

Lopputulemana oli tukevia, upeita muurattuja seiniä, kaari-ikkunoita, tiiliholvauksia, vinoja kattoja – sekä kaupan päälle hyvä ääneneristys ja erinomainen sisäilma.

Alkuperäisen massiivitiilirungon kunto oli rakennuspalvelu J.Martti & Co Oy:n vastaavalle työnjohtajalle Tuomas Pramille iloinen yllätys. Uutta ulkoseinää muurattaessa Kurjenlinnassa käytettiin Wienerbergerin keraamisia Poroton-kennoharkkoja, joilla saadaan vanhaa massiivitiilirakennetta vastaavat ominaisuudet. Rakenne täyttää sellaisenaan ulkoseiniltä vaadittavan 0,17 W/m2K -lämmöneristävyysvaatimuksen.

Kurjenlinnan rakennukset ovat olleet rapattuja ja näin ne ovat jatkossakin. Muuratun pinnan päälle tuli perinteinen kalkkisementtilaastilla toteutettu kolmikerrosrappaus ja pinta viimeisteltiin kalkkisementtimaalilla.

Sijainti kartalla

  • ArkkitehtisuunnitteluARK Takala Oy, arkkitehti Sami Lehtniemi
  • RakennuttajaVuokrakartio Oy
  • RakennusurakointiRakennus Juhta Oy
  • MuurausurakointiRakennus Juhta Oy
  • SijaintiKurjenmäenkatu, Turku

Kaikki referenssit