Julkisivun rakenne

Muurattu julkisivu on ns. eriytetty julkisivurakenne, joka muodostaa muun seinärakenteen ulkopuolelle ulkonäön antavan säänkestävän vaipan.

Julkisivu suunnitellaan niin, että se on pääosin itsensä kantava ja tukeutuu perustuksiin. Julkisivun osia voidaan kannattaa tarvittaessa myös kerroksittain rungosta tiilipalkki- ja konsolijärjestelmien avulla.

Julkisivu tuuletetaan sen taakse jätettävän 30-50 mm:n levyisen ilmaraon kautta. Pientaloissa riittävä ilmaväli on 30 mm ja kerrostaloissa useimmiten 40 mm. Haitallinen ilmavirtaus lämmöneristeessä estetään tuulensuojaeristeellä. SPU-eristettä käytettäessä ei tarvita erillistä tuulensuojalevyä. Detaljien suunnittelussa otetaan huomioon rakenteen tuulettuminen ja veden johtaminen ulos rakenteesta.

Kerrostaloissa sisäkuori on useimmiten betonia. Puu- tai teräsrankaiset levyseinät ovat edullisia ja nopeita asentaa, mutta voimakkaille viistosateille alttiissa kohteissa kivirakenteinen sisäkuori on turvallisempi ja pitkäikäisempi ratkaisu.

Kerrostalon tiilijulkisivujen rakennedetaljit

Alla olevissa rakennekuvissa on esitetty esimerkkejä kerrostalon tiilijulkisivujen rakennetyypeistä ja detaljeista. Varsinaiset suunnitelmat on aina laadittava rakennesuunnittelijan toimesta rakennuskohteen vaatimusten mukaisesti.

Raudoitukset toteutetaan aina rakennesuunnitelmien mukaan.

Kohteen rakennesuunnittelija on vastuussa suunnitelmien vaatimustenmukaisuudesta.

Rakennetyypeissä on esitetty lämmöneristyksen osalta puolilämmin ja lämmin vaihtoehto, sekä joidenkin rakennetyyppien osalta myös passiivitaloon soveltuva vaihtoehto.

Tiilijulkisivurakenteiden detaljit ovat osa Kestävä kivitalo-ryhmän ja Betoniteollisuus ry:n rakennetyypit ja detaljit -kokonaisuutta

Esimerkit rakennedetaljeista löydät alla olevasta ohjeesta, ohjeen alla olevasta listasta klikkaamalla pääset  suoraan kyseisen detaljin kuvaan.

 

US 001 ulkoseinä, täystiili, villaeristys, lämmin/puolilämmin

US 002 ulkoseinä, täystiili, spu-eristys, passiivitalo

US 003 ulkoseinä, tiilijulkisivu + rappaus, spu- eriste, lämmin/puolilämmin

US 004 ulkoseinä, tiilijulkisivu + rappaus. spu- eriste, passiivitalo

US 005 ulkoseinä, tiilijulkisivu, spu-eriste, lämmin/puolilämmin

US 006 ulkoseinä, tiilijulkisivu, villaeriste, lämmin/puolilämmin

 

VS 002 tiilirunko

 

DA 003 maanvaraisen laatan vahvistus tiiliseinän kohdalla

 

DL 001 parvekelaatan vaakasidonta paikallavaluseinään, tiiliulkoseinä

DL 002 ulokkeellisen parvekelaatan tuenta

DL 003 paikallavalulaatasta ulokkeellisesti tuettu parvekelaatta, tiiliulkoseinä

DL 008 seinän ja lattian liitoskohta, betoniseinä / kelluva teräsbetonilaatta

 

DY 001 tiili-betoniseinärunkoratkaisu, tasoero

DY 002 räystäsdetalji, kevytsorayläpohja / ei kantava, tiiliulkoseinä, tuuletettu pitkä räystäs

DY 003 räystäsdetalji, kevytsorayläpohja / ei kantava, tiiliulkoseinä, tuuletettu räystäs

DY 004 räystäsleikkaus, käännetty katto

DY 005 räystäsdetalji, betonikattotiili-kate / tiiliverhottu ulkoseinä, tuuletettu pitkä räystäs

 

DU 001 tiilimuurauksen liitos paikallavalettuun betoniseinään

DU 002 tiiliulkoseinäratkaisu, ikkunaleikkaus, apukarmivaihtoehto *asennus elementtitehtaalla

DU 002b tiiliulkoseinäratkaisu, ikkunaleikkaus, apukarmivaihtoehto *jälkiasennus työmaalla

DU 003 tiiliulkoseinäratkaisu, ikkunaleikkaus, karmikenkävaihtoehto

 

DS 001 tiili-betonirunko, sokkelileikkaus

DS 002 sokkelileikkaus, betonirunkoinen tiiliulkoseinä, kantava paikallavalettu sokkeli, maanvarainen pohja

DS 003 sokkelileikkaus, betonirunkoinen kantava paikallavalettu sokkeli yläpuolinen lämmöneriste

 

DR 001 tiiliseinän liitos betoniseinään

DR 002 tiiliseinän liitos betonivälipohjaan

DR 005 tiiliseinän liitos välipohjaan, joustava sivuttaistuenta kulmateräksin

DR 006 tiiliseinän liikuntasaumoja

Ladattava aineisto

Aineisto on myös ladattavissa.

Ladattava pdf deltaljeista (mustavalkoinen)

Lataa rakennedetaljit dwg-tiedostomuodossa
(Pakattu zip-tiedosto)