Määräykset ja ohjeet

Muurattu julkisivu on ns. eriytetty julkisivurakenne, joka muodostaa muun seinärakenteen ulkopuolelle ulkonäön antavan säänkestävän vaipan.

Julkisivu suunnitellaan niin, että se on pääosin itsensä kantava ja tukeutuu perustuksiin. Julkisivun osia voidaan kannattaa tarvittaessa myös kerroksittain rungosta tiilipalkki- ja konsolijärjestelmien avulla.

Julkisivu tuuletetaan sen taakse jätettävän 30-50 mm:n levyisen ilmaraon kautta. Pientaloissa riittävä ilmaväli on 30 mm ja kerrostaloissa useimmiten 40 mm. Haitallinen ilmavirtaus lämmöneristeessä estetään tuulensuojaeristeellä. SPU-eristettä käytettäessä ei tarvita erillistä tuulensuojalevyä. Detaljien suunnittelussa otetaan huomioon rakenteen tuulettuminen ja veden johtaminen ulos rakenteesta.

Kerrostaloissa sisäkuori on useimmiten betonia. Puu- tai teräsrankaiset levyseinät ovat edullisia ja nopeita asentaa, mutta voimakkaille viistosateille alttiissa kohteissa kivirakenteinen sisäkuori on turvallisempi ja pitkäikäisempi ratkaisu.

Muurattujen rakenteiden suunnittelussa noudatetaan seuraavia määräyksiä ja ohjeita:

Tiilirakenteiden suunnittelua ohjaavat standardit

Muurattujen rakenteiden mitoitus tapahtuu  SFS-EN 1996 Eurokoodi 6: Muurattujen rakenteiden suunnittelu mukaisesti

 •  SFS-EN 1996-1-1 esitetään rakennusten suunnittelussa tarvittavat suunnittelusäännot sekä raudoittamattomille ja raudoitetuille muuratuille rakenteille.
 • SFS-EN 1996-1-2 käsittelee mitoitusta palotilanteessa. Palomitoitus tehdään käytännössä edelleen taulukkomitoituksena.
 • SFS-EN 1996-2 käsittelee työnsuoritukselle asetettuja vaatimuksia. Standardia on täydennetty kansallisen liitteen yhteydessä julkaistulla dokumentilla ”Työnsuoritukseen liittyvät lisäohjeet”.
 • SFS-EN 1996-3 ei sovelleta Suomessa. Standardissa käsitellään lähinnä rakenneratkaisuja, jotka liittyvät eurooppalaiseen kerrostalorakentamiseen.

Lisäohjeistusta tiilirakenteiden suunnitteluun

Oheisissa ohjeissa standardeja on täydennetty lisäohjeistuksella ja esimerkeillä.

 • RIL-206-2010 Muurattujen rakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi
 • RIL 245-2014 Pienet savupiiput – suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje
 • Rakennustiedon Yleiset laatuohjeet (RYL)

Suunnitelmien sisältö

Tavanomaisten rakenteita koskevien tietojen, kuten rakennemittojen, rakenteiden sijainnin ja hyötykuormien lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittavassa laajuudessa:

 • käytettävät tiilet/harkot ja muurauslaastit
 • raudoitukset, niiden suojaus ja ankkurointi
 • muuraussiteiden laatu, muoto, määrä ja sijoitus
 • veden- ja kosteudeneristys ja veden poistaminen
 • liikuntasaumat, niiden sijainti ja rakenne
 • tiilien/harkkojen limitys
 • saumatyyppi ja sauman paksuus
 • seinien tuenta
 • urat, roilot, syvennykset ja reiät
 • työaukot ja -saumat
 • ympäristöolosuhdeluokka
 • erikoisolosuhteita kuten talvimuurausta koskevat lisäohjeet
 • työnaikaiset kuormat ja -tuenta