Arkkitehtuuri ja taide sulautuvat luontevasti yhteen koulujen julkisivuissa

Koulurakennus on enemmän kuin vain fyysinen tila. Parhaimmillaan se on tarina yhteistyöstä, taiteesta ja arkkitehtuurista, jotka yhdessä muodostavat inspiroivan ympäristön oppilaille, opettajille ja kaikille rakennuksen käyttäjille.

Rakennusten eri tilat luovat kokonaisuuden, joka tekee siitä toimivan tarkoitukseensa. Samoin on julkisivujen kanssa, jossa materiaalit, arkkitehtuuri ja taide vahvistavat rakennuksen identiteettiä. Esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa julkisivuihin toteutettu taide herättää eloon koko rakennuksen ilmentäen myös sitä, mitä varten ja kenelle se on tehty.

Tampereella Etelä-Hervantaan valmistui kesällä 2023 uusi koulu ja päiväkoti sekä samaan yhteyteen suun terveydenhuollon tilat. Uudisrakennuksessa arkkitehtuuri ja taide sulautuvat yhteen. Rakennus ei ole pelkästään funktionaalinen tila, vaan se on myös visuaalisesti kiinnostava ja inspiroiva ympäristö oppimiselle ja kasvulle. Moderneja toimintoja palveleva nelikerroksinen rakennus on osoitus suunnittelijoiden ja taiteilijan yhteistyön voimasta, joka yhdistää arkkitehtuurin ja taiteen harmoniseksi kokonaisuudeksi.

Vaalea julkisivupinta antaa taiteelle erottuvan taustan

Etelä-Hervannan rakennuksessa taide on toteutettu vaaleaan julkisivuun lasitetuilla tiilillä. Teokset on suunnitellut kuvataiteilija Erika Kallasmaa. Hän sai inspiraation teoksiin Hervannan monimuotoisuudesta, ja se näkyy myös teosten nimimissä ”Elämän puu” ja ”Muuttolinnut”. Taiteilijan luonnosten perusteella suunniteltiin tarkat arkkitehtitiililadontakaaviot, jotka integroitiin rakennuksen tiilijulkisivuihin eri värisillä lasitetuilla tiilillä. Julkisivujen viimeistelyssä käytettiin eri sävyisiä muurauslaasteja, jotka antoivat kuvioinneille lisää syvyyttä.

Hervannassa taide ei rajoitu vain julkisivuihin, vaan se läpäisee koko rakennuksen. Sisätiloissa on Kallasmaan teosten lisäksi oppilaiden ja päiväkodin lapsien piirtämiä kuviointeja. Esimerkiksi pääaulassa ja atriumin ruokailutilassa Elämän puun versoista inspiraationsa saaneet kuviot lisäävät tilojen tunnelmaa. Päiväkodin pesutilojen laminaattiovissa ja oppi- sekä ryhmätilojen siirtoseinissä taas näkyy lasten ja nuorten työpajakuvituksia.

Lauritsalan kouluun haettiin ilmettä taidekilpailulla

Lauritsalan vuonna 2022 valmistunut 750 oppilaalle mitoitettu punatiilinen koulu on kaunis kokonaisuus, jolle oman säväyksensä antaa julkisivutaide. Lauritsalan uuden koulun on rakentanut YIT, ja jo suunnitteluvaiheessa oli selvää, että koulun julkisivuun halutaan erityistä ilmettä.

Vuonna 2020 YIT järjesti taidekilpailun yhteistyössä Lappeenrannan toimitilat Oy:n, Lappeenrannan kaupungin ja Kaakon taiteen kanssa. Taidekilpailussa haettiin koulun julkisivuihin toteuttavaa teosta, jonka päämateriaali on rakennuksen mukaisesti tiili. Taiteilijoiden oli mahdollista hyödyntää myös muita materiaaleja ja tekniikoita osana teosta.

Kilpailun voitti Sanna-Mari Kaipion suunnittelema Ikkuna tulevaisuuteen -taideteos, joka tuo värikkään lisän yksiväriseen rakennukseen ja istuu hyvin sen arkkitehtuuriin. Teoksessa erivärisistä tiilistä muodostuu rakennuksen seinään ikkunasta lähtevä valokeila, joka näyttää heijastavan valoa koulun sisältä. Värimaailmaltaan ja ilmeeltään raikas teos leikittelee ajatuksella, jossa valokeila onkin lähtöisin koulurakennuksen sisältä sen sijaan, että auringonvalo loistaisi ulkoa sisälle huoneeseen. Teos ilmensi palkintolautakunnan mielestä hyvin koulun merkitystä ja myös koulun oppilaat painottivat arvioissaan värikkyyden merkitystä osana kouluympäristöä.

– Lasten ja nuorten osallisuudella oli tärkeä rooli taidekilpailussa. Koululuokat arvioivat palkintoehdokkaat ja palkintolautakuntaan kuului oppilaiden edustajia. Lisäksi oppilaiden mielipiteet ja toiveet huomioitiin osana kilpailun lähdeaineistoa. Sanna-Mari Kaipio kertoo, että hän kiinnittikin huomiota paitsi rakennuksen luonteeseen, myös lapsilta tulleisiin toiveisiin.

– Halusin suunnitella teoksen, joka kuvaa jollain tapaa koulun ja opiskelun merkitystä ja lisäksi sijoittuu rakennuksen julkisivuun hieman leikkisästi. Koulun oppilaat olivat toivoneet seinään värikästä teosta ja tähän toiveeseen halusin myös vastata.

Toinen kilpailusta valikoitunut teos koulun seinään on Aiju Salmisen suunnittelema Akkunanaakka, joka valittiin koulun seinään Salmisen suunnittelukokonaisuudesta nimeltä LINNUT.

Muurarit toteuttivat teokset normaalina rakennustyönä julkisivumuurauksen yhteydessä. Suuret julkisivutaideteokset, kuten Ikkuna tulevaisuuteen ovat tärkeä osa tiilirakennuksen arkkitehtuuria ja muistuttavat paitsi taiteilijasta, myös kädentaitajista vuosikymmeniä eteenpäin.