Kolmen aikakauden tiilirakennukset Vallilassa

Folks Hotel Konepaja Kuva: Hannu Rytky / JKMM Arkkitehdit
Folks Hotel Konepajaan kuuluu kolme rakennusta. Kuva: Hannu Rytky / JKMM Arkkitehdit

Vallilan konepaja-alueen punatilisten rakennusten alueen alkuperäiset toiminnot ovat väistyneet ja alue on muuntumassa kaupunkikulttuurin keskittymäksi. Suuri osa konepaja-alueen alkuperäisistä rakennuksista on suojeltuja asemakaavalla.

Syksyllä 2020 valmistui The Folks Hotel Vallila, joka kunnostettiin kolmesta VR:n entisestä rakennuksesta: vuodelta 1901 olevasta konttorirakennuksesta, vuosina 1919-1921 rakennetusta ruokala- ja oppilaskoulurakennuksesta sekä 1970- ja 1980-lukujen taitteessa valmistuneesta toimistosta. Hotellin bruttopinta-ala on 7500 neliömetriä.

Kaksi vanhinta rakennusta kuuluvat asemakaavalla suojeltujen rakennusten luokkaan SR-1. Vanhimman rakennuskerroksen puhtaaksi muuratuissa julkisivuissa on runsaasti tiilillä toteutettuja yksityiskohtia, kuten räystäiden ja ikkunoiden alapuolisia ulokkeita, joissa käytännön sanelema elementti saa viimeistellyn ja kauniin ulkomuodon. 1980-luvulla rakennettu osa erottuu tyylillisesti selvästi vanhemmista rakennuksista, mutta tiili materiaalina sitoo kokonaisuuden luontevasti yhteen.

Projektin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi JKMM arkkitehdit, rakennesuunnittelusta Sitowise ja rakennustöistä NCC. Kyseessä on NCC:n uuteen käyttöön kehittämä kohde, joka on jatkumoa alueella muutama vuosi sitten kehitetylle Amer Sport Oyj:n pääkonttorille. Tämän lisäksi NCC on vaalinut alueen yhtenäisyyttä toteuttaen alueelle uusia tiilijulkisivullisia toimistotaloja Sturenkadun varteen.

Tiilirakenteet hyvässä kunnossa

Sitowisen suunnittelujohtajan Heikki Arosen mukaan rakennusten tiilirakenteet olivat pääosin hyvässä kunnossa.

− Aukkojen yläpuolisia palkkeja uusittiin kaikkein nuorimmassa rakennuksessa, jossa oli käytetty normaalia terästä ruostumattoman sijaan. Lisäksi muutamia ikkunan yläpuolisia holvauksia ja julkisivun halkeamia korjattiin.

Kahdessa vanhemmassa rakennuksessa suojelumääräykset oli huomioitava korjauksia ja muutoksia suunniteltaessa. Esimerkiksi tekniikkaa varten tehdyt läpiviennit tuli sovittaa mieluiten saumojen kohtaan. Tarkkaa suunnittelua edellyttivät myös julkisivuihin tehdyt uudet katokset, jotka osittain tuettiin tiilimuuriin.

Vanhimman rakennuksen tiilipinnat puhdistettiin pääosin kuivajääpuhalluksella. Pahimmissa kohdissa käytettiin mekaanista puhdistusta ja hiekkapuhallusta.

Julkisivujen korjauksissa käytettävään saumalaastiin kiinnitettiin erityistä huomiota.

− Uusi saumalaasti sävytettiin vanhan, tummuneen laastin sävyyn, jotta se ei erotu pinnasta huomiota herättävästi.

Myös sisäpuoliset tiilipinnat puhdistettiin tarkasti ja osa niistä jätettiin näkyviin. Erityisesti 1920-luvun rakennuksessa puhdistettua tiilipintaa voi ihastella myös hotellihuoneissa.

 

Folks Hotel Konepaja Kuva: Hannu Rytky / JKMM Arkkitehdit
Kuva: Hannu Rytky / JKMM Arkkitehdit
Folks Hotel Konepaja julkisivu Kuva: Hannu Rytky / JKMM Arkkitehdit
Kuva: Hannu Rytky / JKMM Arkkitehdit
Folks Hotel Konepaja Kuva: Hannu Rytky / JKMM Arkkitehdit
Kuva: Hannu Rytky / JKMM Arkkitehdit
Folks Hotel Konepaja Kuva: Hannu Rytky / JKMM Arkkitehdit
Kuva: Hannu Rytky / JKMM Arkkitehdit