Tiilen koko, väri ja pinnan struktuuri

Tiilien valikoima on nykyisin runsas. Perinteisten kokojen lisäksi markkinoilla on monia matalampia ja lankkumaisia tiiliä. Tiilen koon lisäksi myös saumauksen paksuus, väri, muoto ja syvyys vaikuttavat lopputulokseen. Lopullinen julkisivu voi olla puhtaaksimuurattu tai pintakäsitelty.

Tiilien käyttö antaa suunnittelijoille ja rakennuttajille lukemattomia vaihtoehtoja julkisivujen toteuttamiseen. Erilaisia tiiliä, värejä ja muuraustekniikoita yhdistelemällä saadaan moni-ilmeisiä, yksilöllisiä ja jopa rohkeita julkisivuja. Kestäviä, energiatehokkaita ja vikasietoisia kaikki. Julkisivut ovat pitkään olleet sileitä ja yksivärisiä, mutta viime vuosina moni-ilmeiset julkisivut ovat jälleen nostaneet suosiotaan uudisrakentamisessa ja viime vuosina rakennetuissa tiilijulkisivuissa tiiltä onkin käytetty ilahduttavan monipuolisesti.

Monia ihastuttavat reliefit. Reliefimuuraus ei ole uusi keksintö, ja tiilellä toteutetuista julkisivuaiheista ja detaljeista löytyy runsaasti historiallisia esimerkkejä, joita voi soveltaa nykyrakentamisessakin. Niiden suunnittelu ja muuraus on kuitenkin haastavaa, ja edellyttää vahvaa ammattitaitoa. Reliefimuurausta ei voida täysin kuvata kaksiulotteisilla kuvilla, eikä kaikkia asioita voi ratkoa suunnittelupöydän ääressä. Prosessi vaatii aitoa kontaktia suunnittelijan ja toteuttajan välillä.

Vaikka yksilölliset ratkaisut ovat kiinnostavia, on tärkeää huomioida kaupunkikuvan kokonaisuus. Erilaisten julkisivujen ei tarvitse olla huutomerkkejä, vaan ne voi sovittaa hienovaraisesti ympäristöönsä. Uudet rakennukset voivat olla selkeästi moderneja, kun materiaalien yhteneväisyys luo harmoniaa.

Tiilien väri

Tiilen väri vaihtelee kermanvalkoisesta ja keltaisesta punaiseen,  tummanruskeaan ja harmaaseen, lähes mustaan. Suomalaisten savien suuri rautapitoisuus saa aikaan punaisen värin, ulkomaisista kaoliinipitoisista savista voidaan polttaa vaaleita tiiliä.

Värin määrittää saven mineraalipitoisuuden lisäksi myös lisäaineistus ja polttotekniikka. Polttotekniikkaa säätelemällä saadaan eri sävyisiä pintoja; esimerkiksi tiilien ladontatapa uunissa vaikuttaa värin tasaisuuteen. Jatkamalla polttoa pitkään saadaan pinnaltaan sintraantuneita tiiliä, ja tummia sävyjä.

Valmistajien sivustoilta löytyy erilaisia työkaluja, joilla tiilen, saumasävyn ja limityksen vaikutusta pystyy helposti ja nopeasti vertailemaan.

Tiilen pintastruktuurit

Tiilen koon ja sävyn lisäksi tiilijulkisivun ulkonäköön vaikuttaa myös tilen pintastruktuuri. Tiilen näkyvät pinnat voivat olla käsiteltyjä: sileitä, eri tavoilla harjattuja, revittyjä tai muotilla kuvioituja pintoja. Tekstuuri saadaan aikaan muokkaamalla kosteaa tiilimassaa ennen polttoa. Polton jälkeen tiili voidaan myös halkaista tai lohkoa.

Alla on muutama esimerkki pinnan käsittelyn vaikutuksesta tiilen ulkonäköön. Eri valmistajien pintakäsittelyt poikkeavat jonkin verran toisistaan, valmistajakohtaiset mallit löydät valmistajien kotisivuilta.

Tiilen koko

Julkisivut ovat suurin ja merkittävin tiilien käyttökohde Suomessa. Tiiliteollisuusliiton yhteistyöllä Suomessa valmistettavia tiilikokoja on yhdenmukaistettu toisaalta suunnittelutyön helpottamiseksi mutta myös tuotannollisista syistä.

Kotimaisten tiilien koko poikkeaa keskieurooppalaisesta tiilikoosta. Tyypillisesti yleiseurooppalainen tiilikoko on pienempi kuin kotimaassa valmistettavien tiilien, mutta valmistusmaasta ja sen kokostandardeista riippuen tiilien koko voi vaihdella hyvinkin paljon.

Standardikoot helpottavat suunnittelua, alla on esitetty yleisimmät julkisivuissa käytettävät kotimaiset tiilikoot.

Reikätiili RT

RT60 285 x 135 x 60 mm, menekki 47 kpl/m²

RT75 285 x 135×75 mm, menekki 39 kpl/m²

  • Monikerroksisten rakennusten julkisivuissa käytetty tiili

Moduulikokoinen reikätiili MRT

MRT60  285 x 85 x 60 mm, menekki 47 kpl/m²

MRT75  285 x 85 x 75 mm, menekki 39 kpl/m²

  • Matalissa julkisivuissa käytetty tiilikoko, MRT60 käytetään erityisesti pientaloissa

TIILILAATAT

Kerrostalojen julkisivuelementeissä käytetään tyypillisesti tiililaattoja, joiden yleisimmät paksuudet ovat 20 mm tai 40 mm.

Moduulikokoinen tiililaatta MTL

MTL 60  285 x 60 mm, menekki 47 kpl/m²

MTL 75  285 x 75 mm, menekki 39 kpl/m²

MTL 85  285 x 85 mm, menekki 35 kpl/m²

  • betonielementtien julkisivut ja lattialaatoitukset

MUOTOTIILET

Tiilivalikoimasta löydät myös erilaisia vaihtoehtoja julkisivun elävöittämiseen. Holkkatiilet sekä viistetyt ja pyöristetyt muototiilet antavat mahdollisuuden luoda eläviä pintoja ja kurveja julkisivuun.

MUUT TIILIKOOT

Katso valmistajien kotisivuilta.

www.raikkonen.fi

www.tiileri.fi

www.wienerberger.fi

Koristemuuraukset ja reliefit

Reliefimuuraus tarkoittaa tiilen syvyyssuuntaista vaihtelua seinäpinnassa, minkä tiilen mittakaava mahdollistaa. Reliefimuurauksia on tehty kautta aikojen, vaikka 1900-loppupuolen tyyli onkin pelkistetympää. Viime vuosina tiilen monipuolisia mahdollisuuksia on alettu hyödyntää uudelleen.

Reliefi voidaan muurata joko yksittäisinä koristeaiheina tai koko seinäpinnan kattavana tyylikeinona. Mahdollisuudet ovat lukemattomat, kun syvyysvaihtelun lisäksi käytetään erityyppisiä tiiliä. Reliefipinta voidaan toteuttaa myös tiilielementtiin.

Myös toteuttajalta vaaditaan vahvaa ammattitaitoa. Lopputulos voi olla puhtaaksimuurattu tai pintakäsitelty, esimerkiksi rapattu tai slammattu, jolloin pinnan muodot kuultavat kauniisti pinnan alta.