Vanhan tiilipiipun korjaus

Tukkeutunut tai muuten huonokuntoinen hormi on aina turvallisuusriski. Kun vanha piippu halutaan ottaa uudelleen käyttöön, on sen tiiviys ja materiaalien kunto tarkistettava.

Yli kolme vuotta käyttämättä ollutta piippua ja tulisijaa ei turvallisuussyistä saa ottaa käyttöön ilman tarkastusta ja nuohousta. Nuohouksen saa suorittaa vain laillistettu ammattinuohooja.

Piipun tarkistus

Pitkään käyttämättä olleiden ja korjaamattomien piippujen kylmät osuudet tulee aina tarkastaa ja tarvittaessa korjata ennen käyttöönottoa. Piipun tiiveys tarkastetaan ammattilaisen suorittamalla savupainekokeella. Piipun sisäpuolisten vaurioiden kartoitus voidaan tehdä myös kuvaamalla hormit sisältäpäin.

Tarkastuksessa selvitetään myös mahdolliset sivusiirtymät tai poikkileikkausten muutokset. Tarkastuksen perusteella päätetään, millaiseen käyttöön piippu voidaan ottaa ja miten sen puhdistus ja korjaus on parasta toteuttaa.

Mahdolliset tukkeumat piipun eri kohdissa korjataan avaamalla hormi ja poistamalla tukkeuman aiheuttaja. Paikkakorjaukset tehdään alkuperäistä vastaavaa tiiltä ja laastia käyttäen.

Yleensä, jos hormi todetaan vuotavaksi, se korjataan alhaalta ylös asti. Hormien tiivistyskorjaus tehdään joko putkittamalla, sisäpuolisella slammauksella tai massauksella. Työn suorittamiseen löytyy alan erikoisosaajia.

Vanhan kerrostalon pitkään käytöstä pois olleen piipun ja tulisijan käyttöönottoa varten tehtävät korjaus- tai muutostyöt vaativat aina rakennusluvan, sillä asuinkerrostalot luokitellaan paloluokkaan P1 tai P2.

Rivi- ja pientaloissa vastaava toimenpide ei yleensä vaadi rakennuslupaa, vaan esimerkiksi Helsingissä toimenpiteeseen riittää ns. ”kevyempi” menetelmä eli Z-lausunto, joka perustuu viranomaisen arvioon siitä, että korjaus tai muutostoimenpiteellä ei vaikuteta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveyteen.

Tiilipiipun korjaus

Tiilipiipun kylmän yläosan vauriot korjataan yleensä purkamalla vaurioituneet osat pois ja muuraamalla yläosa uusista, säänkestävistä tiilistä.

Muurauslaastina kylmissä yläosissa käytetään säärasitusta kestävää sementtilaastia. Purkujätteiden ja laastiroiskeiden tippuminen hormiin estetään (esimerkiksi asentamalla hormiin työn ajaksi vaahtomuovitukko).

Mahdolliset tukkeumat piipun eri kohdissa korjataan avaamalla hormi ja poistamalla tukkeuman aiheuttaja. Paikkakorjaukset tehdään alkuperäistä vastaavaa tiiltä ja laastia käyttäen.

Lisäksi piippujen ulkoiset osat suositellaan pellitettäväksi ja varustettavaksi sadehatulla. Välikattoon sekä ullakolle jäävä osa slammataan tai rapataan.