Savupiipun materiaalit

Savupiippuja ei rasita niinkään lämpö – kuten tulisijoja – vaan sää, savukaasuista tiivistyvät aineet, rakennuksen ja perustusten mahdolliset liikkeet, piippuun virheellisesti tuetut tai nojaavat rakenteet, tuuli jne.

Tämän vuoksi piipun on oltava luja ja kestävä.

Tiilet

Tiilet

Savupiippuihin käytettävien tiilien tulee olla lujia sekä ulkotiloissa  julkisivulaatuisia säänkestäviä tiiliä (PRT, NRT tai RT – sisätiloissa myös PT).

Käytettävät tiilityypit (kiinteä polttoaine)

TiilityyppiLyhennePituus (mm)Leveys (mm)Korkeus (mm) 
      
Perustiili (umpitiili)PT25712357
Perustiili (umpitiili)PT6225012062
PerusreikätiiliPRT25712357
Normaali reikätiiliNRT27013075
ReikätiiliRT270/266130/12760
ReikätiiliRT6028513560
Normaalitiili (umpitiili)NT27013060
Hormitiili (umpitiili)HT25012060
Hormitiili (reikätiili)HRT25012060

Usein savupiiput ovat tulisijakohtaisia, yksi- tai useampihormisia, ½-kiven hormin tai koko kiven hormin piippuja. Myös laadultaan teknistä tulitiiltä (shamottitiili) tai ns. taloustulitiiltä voi käyttää hormin muurauksessa.

Savupiippuun käytettävien poltettujen tiilien tulee olla CE-merkittyjä SFS-EN 771-1:n mukaisesti. Niiden tulee olla riittävän lujia; kohtisuoran puristuslujuuden on oltava keskimäärin vähintään 15 N/mm2. Poltettujen reikätiilien bruttokuivatiheyden on oltava vähintään 1300 kg/m3 ja täystiilien vähintään 1500 kg/m3. Erikoistapauksessa tulitiiltä voidaan käyttää hormin muurauksessa. Tällöin ne hyväksytetään rakennuspaikkakohtaisella varmennuksella ja niiden bruttokuivatiheyden on oltava vähintään 1700 kg/m3.

Käytettävät umpi- ja reikätiilet ovat useimmiten väriltään punaisia, tummankirjavia tai tummia. Suurin osa poltetuista tiilistä täyttää em. puristuslujuusvaatimuksen. Vaaleat ja keltaiset poltetut reikätiilet eivät välttämättä aina täytä em. tiheysvaatimusta, joten niiden käyttömahdollisuus pitää aina varmistaa valmistajalta.

Yläpohjan yläpuolella käytetään aina säänkestäviä tiiliä, mutta lämpimissä tiloissa voidaan käyttää sisäkäyttöön tarkoitettuja poltettuja tiiliä. Säänkestävien poltettujen tiilien tulee olla testattu standardin SFS 7001 liitteen 1 mukaisen jäädytys-sulatustestin mukaisesti.

Kiinteää polttoainetta käyttävien tulisijojen hormeissa voidaan käyttää vähintään 120 mm:n levyistä poltettua umpi- tai reikätiiltä, joka voi olla kooltaan esim. PT, PRT, NRT tai RT

Laastit

Ulkotiloissa tulee laasteina käyttää säänkestäviä muuraussementti- tai kalkkisementtilaasteja kuten ML 5 (M 100/600) tai KS 35/65 ja KS 20/80. Sisätiloissa ja varsinkin piipun alaosassa on käytettävä joustavaa savilaastia. Mikäli piippu puhtaaksimuurataan ja saumat halutaan jälkisaumata, kaavitaan saumat auki n. 15 mm syvyydeltä ja jälkisaumataan esimerkiksi värillistä muurauslaastia käyttäen.

Pinnoitus

Muuratun tiilipiipun pinnoitus tehdään esimerkiksi 5 -10 mm:ä paksulla muuraussementti- tai kalkkisementtilaastirappauksella tai 3-5 mm:ä paksulla A1 luokan tasoitteella. Kosteusrasitetuissa tiloissa käytetään kosteudenkestävää pinnoitusta. Pinnoituksen voi tehdä myös slammauksella.  Asuin-, työ- tai niitä vastaavissa tiloissa savupiipun näkyviin jäävät (huonetiloissa näkyvissä, ei peitettynä eikä koteloituna tms.) ulkopinnat voidaan myös puhtaaksimuurata ja jättää pinnoittamatta.

Savuhormin sisäpinnan täytyy olla riittävän sileä, että sen puhtaanapito onnistuu tavanomaisilla nuohouksessa käytettävillä välineillä.