Tiilipiipun muuraus

Savupiiput muurataan suunnitelmien mukaisesti huomioiden suojaetäisyydet sekä sulkupeltien ja puhdistusluukkujen sijoitus.

Perustaminen

Piiput on muurattava liikkumattomalle perustalle, josta voidaan ohjeena sanoa mm. seuraavaa:

  • Savupiipun perustuksen tai muun alusrakenteen muodonmuutokset ja siirtymät eivät saa vaarantaa paloturvallisuutta tai piipun toimivuutta.
  • Piippujen perustuksen tulisi aina tukeutua maapohjaan, ts. piipun tulisi lähteä kellarin lattiatasosta tai maanvaraiselta laatalta, vaikka tulisijaa ei vielä tässä kerroksessa olisikaan.
  • Puualapohjalla varustetuissa taloissa piiput tarvitsevat oman, muusta rakennuksesta erillisen perustuksen.
  • Perustus mitoitetaan kestämään savupiipun painosta ja muista kuormitustekijöistä aiheutuvat rasitukset.
  • Piippu ja sen maavarainen perustus on kosteuseristettävä toisistaan esimerkiksi bitumisivelyin.
  • Yksihorminen, pystysuorassa oleva savupiippu voidaan tukea tulisijaan edellyttäen, että ratkaisu on käytettävän tulisijan valmistajan asennusohjeiden mukainen, tulisija on mitoitettu tuennasta aiheutuville kuormille ja vaikutukset hormin muuhun tuentaan on otettu rakennesuunnittelussa huomioon.

Muuraus

Savupiiput muurataan suunnitelmien mukaisesti huomioiden suojaetäisyydet sekä sulkupeltien ja puhdistusluukkujen sijoitus.

Savupiipun ulkokuoren ja hormien välisen seinämän tulee olla vähintään 120 mm paksu (PT, PR62, PRT, NRT, RT, NT). Ulkokuori muurataan 1/3 – 1/2 -kiven juoksulimitystä käyttäen 10–15 mm paksuin, enintään 3 mm sisään painetuin, täysin saumoin. Yläpohjan yläpuolella käytetään aina säänkestäviä tiiliä, mutta lämpimissä tiloissa voidaan käyttää sisäkäyttöön tarkoitettuja poltettuja tiiliä. Ulkokuoreen liittyviä muurattuja seiniä ei limitetä piippuun, vaan seinät sidotaan hormiin esim. terässidelangoilla joka 8. – 10. saumasta. Sidontaan käytetään vähintään 3–4 mm paksuja terässiteitä. Eri hormien välinen seinämä voidaan tehdä lapetiilistä tai pystyyn asetetuista tiilistä. Hormien väliseinämät sidotaan terässitein piipun ulkokuoren joka 4 :een vaakasaumaan ts. jokaisen pystykivikerroksen välistä. Reikätiiliä käytettäessä kivien reiät eivät saa avautua hormiin. Seinämät sidotaan tiilisitein piipun ulkokuoreen joka neljännestä saumasta.

Hormin sisäpinta tehdään mahdollisimman sileäksi. Muurauksesta hormin sisäpintaan työntyvät saumojen purseet poistetaan muurauksen yhteydessä samalla, kun hormin sisäpinta slammataan työn edistymisen mukaisesti.

Asuin-, työ-, varasto- tai niitä vastaavissa tiloissa savupiippu voidaan puhtaaksimuurata. Rakennuksen näkyviin jäävissä tiloissa savupiippu voidaan jättää puhtaaksi muuratuksi tiilipinnaksi. Muissa, kuten rakenteiden sisään jäävissä osissa, (esim. yläpohjassa,) se pinnoitetaan katteen tasoon asti esim. 5- 10 mm:n paksuisella rappauksella tai 3-5 mm:n paksuisella A1 luokan tasoitteella tai slammauksella mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Kosteusrasitetuissa tiloissa käytetään kosteudenkestävää pinnoitusta.

Mikäli savuhormiin liitetään tulisija, jonka savukaasujen lämpötila voi nousta yli 350 °C:een, muurataan tiilipiipun rakennusvaipan sisätiloissa olevat piipun osat käyttäen joustavaa laastia, kuten savilaastia. Savilaastia käytettäessä voidaan käyttää jälkisaumausta, jonka syvyys on noin 15 mm. Jälkisaumauslaastina käytetään esim. ML5 muurauslaastia.

Ennen käyttöönottoa varmistetaan, että savupiippu on riittävän kuiva. Tarvittaessa kuivatusta voidaan nopeuttaa lämpöpuhaltimella. Ensimmäisten lämmityskertojen tulee olla maltillisia.

Savupiipun muuraustyön suorittajalta edellytetään riittävää ammattitaitoa ja savupiippua koskevien määräysten ja ohjeiden hallintaa.