Tulisijan suunnittelu

Koska tulisijaa käytetään lämmityslaitteena, se sijoitetaan rakennuksen keskeiseen tilaan tai osaan.

Tulisijalle on varattava riittävästi tilaa, jolloin tulee huomioida tulisijan itsensä ja suojaetäisyyksien vaatiman tilan lisäksi myös käytön ja huollon vaatima tila.

Vaatimukset

Tulisijan on oltava kaikilta osiltaan puhdistettavissa, minkä takia se varustetaan nuohousluukuilla. Määräykset edellyttävät, että nuohousluukkujen edessä on vapaata tilaa vähintään 600 mm. Tulisijan käyttö vaatii kuitenkin enemmän tilaa ja siksi tulisi tulisijan edessä olla vapaata tilaa vähintään 1200 mm ja leveyttä 1000 mm. Leivinuunin edessä tulee olla vapaata tilaa vähintään 2000 mm.

Tulisijan ja sen viereisten rakennusosien eri­laisen ja eriaikaisen lämpölaajenemisen vuoksi tulisijan sisä- ja ulko-osat, tulisijat keskenään tai tulisijat ja savupiippu, lämpenevät eriaikaisesti, mistä johtuen ne myös liikkuvat toisiinsa nähden ja siksi ne on erotettava toisistaan kuivasaumalla. Kuivasauma tarkoittaa sitä, että rakenteiden väliin laitetaan noin 10 mm palovillaa tai jätetään muutaman millimetrin rako.

Tulisija tai sen osa ei saa toimia rakennuksen kantavana osana. Tulisijaan saa tu­kea enintään 4 m korkean yksihormisen piipun, jos tulisija on mitoitettu kestämään piipun paino ja piipusta tulee riittävän vakaa.

Tulisijan mitoitus

Tulisijat mitoitetaan Rakennusmääräysten osan E8 mukaisesti. Tulisijalle on varattava riittävästi tilaa, jolloin tulee huomioida tulisijan itsensä ja suojaetäisyyksien vaatiman tilan lisäksi myös käytön ja huollon vaatima tila.

Ecodesign-direktiivin vaatimusten voimaantulo koko EU-alueelle vuoden 2022 alusta toi päivitetyt vaatimukset päästöille ja hyötysuhteelle teollisesti valmistetuille tulisijoille. Varaavat tulisijat, kamiinat ja hellat ovat vaatimusten kohteena. Saunan kiukaille vaatimukset tulevat voimaan myöhemmin.

Päästövaatimukset:

  • CO: 1500 mg/m3
  • OGC: 120 mg/m3
  • NOx: 200 mg/m3
  • Hiukkaset: 40 mg/m3

Direktiivi ei esitä vaatimuksia pitkästä tavarasta tehdyille tulisijoille

Liittyminen hormiin

Jokainen tulisija yhdistetään yleensä omaan, erilliseen savuhormiinsa. Kaksi taloustulisijaa voidaan liittää samaan savuhormiin, mikäli ne ovat saman asuinhuoneiston tai talousrakennuksen samassa kerroksessa ja niissä poltetaan samaa polttoainetta. Tällöin kumpikin tulisija on varustettava erillisellä savupellillä.

Muuratut tulisijat liitetään yleensä muurattuihin piippuihin. Kos­ka tulisija ja savupiippu erisuuruisten lämpötilojen vuoksi elävät eri tavalla, on liitos pyrittävä sijoittamaan tulisijan alaosaan. Jos tu­lisijassa on yläliittymä, on yhdyshormi varustettava erillisellä sisä­putkella. Liitosputken ympärille laitetaan mineraalivillasuikaleet, jolloin liitos kestää myös lämpöliikkeen aiheuttamat rasitukset.