Tiilihormin edut

Tulisijan tyypistä ja raken­nuksen arkkitehtuurista riippuen tiilistä muuratulla savupiipulla on useita positiivisia ominaisuuksia.

Tiilipiippu on rakentamiskustannuksiltaan hyvin kilpailukykyinen. Valmiiksi muurattuna sekä yksi-että kaksihorminen tiilipiippu on kokonaiskustannuksiltaan elementti­piippua edullisempi. Lisäksi se on valmistettu ekologisista ja kokonaan kotimai­sista materiaaleista.

Tiilihormin edut

  • Massiivisen tiilipiipun lämpöä varaava massa lisää merkittävästi puulämmityksen kokonaishyöty­suhdetta, koska se varastoi savukaasu­jen hukkalämmön massaansa luovuttaen sen hitaasti edelleen huonetilaan.
    • Varaavaan tulisijaan liitettynä muurattu piippu toimii tehok­kaana lämmön talteenottajana parantaen entisestään tulisijan hyötysuhdetta
    • Kevyen tulisijan parina mas­siivinen muurattu piippu muodostaa merkittävän lämpö­varaston, joka parantaa sekä puun polton hyötysuhdetta että käyttömukavuutta, sillä läm­mönluovutusajan pidentyessä pitenee myös polttamisjakso­jen välinen aika
  • Tiilipiipun energiateho vastaa toista tulisijaa. Massiivinen tiilipiippu pystyy varaamaan valmispiippuun verrattuna yli kolminkertaisen energiamäärän kuumien savukaasujen sisältämästä energiasta.
  • Useampikerroksisissa raken­nuksissa muurattu piippu toimii tehokkaana lämmön jakajana ylemmissä kerroksis­sa, lisäten tulisijalämmityksen kokonaisosuutta rakennuksen lämmityksestä
  • Muuraamalla piippuun voidaan tehdä tar­peen mukainen määrä hormeja ja siihen voidaan helposti tehdä myös jälkikäteen uusia liitosauk­koja tai vaikka vaihtaa esim. savupelti.